Secția de educație fizică

Scurt istoric

Secția  de educaţie fizică este o subdiviziune structurală de bază a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Bălţi şi  întră în componența Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte.

Secția realizează şi organizează activităţi didactice, metodico-ştiinţifice şi sportive la disciplina „Educaţia Fizică” cu studenţii anilor I-IV a tuturor facultăţilor.

Ca Catedră a fost organizată în anul de studii 1953-1954 în componenţa a 3 lectori şi un laborant. În dependenţă de orele dispuse de catedră, în diferiţi ani au activat şi un număr diferit de lectori.

Prima Spartachiadă studenţească, care mai tîrziu a devenit tradiţională, a fost disputată în anii de studii 1953-1954 la 5 probe de sport.

 În anul de studii 2018-19 se va disputa a LXVI Spartachiadă universitară la 8 probe de sport.