Grafice

Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023   

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023

Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023

Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 90 credite ECTS, anul de studii 2022-2023 

Orarul sesiunii de examene, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023    

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 90 de credite ECTS,  anul de studii 2022-2023  

Graficul stagiilor de practică, studii superioare de master, învățământ cu frecvență,  anul de studii 2022-2023

 

Arhiva anul de studii 2018-2022