Acte normative cu aplicabilitate internă

ICarta USARB

II. Codul de etică universitară

III. Strategia USARB 2013-2029

 1. Planul de dezvoltare strategică instituțională a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru perioada 2024-2029
 2. Strategia privind asigurarea calității în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru perioada 2022-2024
 3. Planul de dezvoltare strategică instituțională a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru perioada 2021-2023
 4. Planul de dezvoltare strategică instituțională a Universităţii de Stat „Alecu Russo din Bălţi pentru perioada 2019-2023 
 5. Planul de Dezvoltare Strategică a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo din Bălţi pentru perioada 2013-2018
 6. Planul de acțiuni privind internaționalizarea Universităţii de Stat „Alecu Russo din Bălţi

IV. Organe de conducere ale USARB

 1. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului USARB (abrogat)
 3. Regulamentul privind Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi
 V. Politica de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal în sistemele interne USARB
 1. Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale
 2. Regulament privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a candidaților la concursul de admitere la studii superioare
 3. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a cititorilor din Biblioteca Științifică
 4. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a diplomelor de studii
 5. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a locatarilor căminelor
 6. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a studenților
 7. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă
 8. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență medicală

VI. Facultăți și catedre USARB

 1. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Litere
 2. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Slavistică
 3. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Limba Română și Filologie Romanică
 4. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Literatură Română și Universală
 5. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Filologie Engleză și Germană
 6. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 7. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Matematica și Informatica
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a Catedrei de Științe Fizice și Inginerești
 9. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Științe Economice
 10. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Științe ale Naturii și Agroecologie
 11. Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 12. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Științe ale Educației
 13. Regulamentul de organizare și funcționare a Catedrei de Arte și Educație Artistică
 14. Regulament de oraganizare și funcționare a Catedrei de Psihologie
 15. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Educație fizică
 16. Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Drept și Științe Sociale
 17. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Drept Privat
 18. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Drept Public
 19. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Științe Socioumane și Asistență Socială
 20. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de Drept

VII. Managementul și asigurarea calității

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului calităţii
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de Management al Calităţii
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
 4. Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți
 5. Regulamentul cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific personalului Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți

VIII. Relații internaționale

 1. Regulamentul de organizare si funcționare a Departamentului Relații Internaționale
 2. Regulament cu privire la mobilitatea academică în Universitatea de Stat Alecu Russo” din Bălți
 3. Strategia de internaționalizare a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018-2023
 4. Regulament privind organizarea și desfășurarea mobilităților Erasmus+  Outgoing, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 5. Regulament privind organizarea și desfășurarea mobilităților Erasmus+  Incoming, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 6. Regulament privind recunoașterea și echivalarea studiilor/stagiilor efectuate în cadrul programului Erasmus+, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

IX. Știință și cercetare

 1. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei cercetării și excelenței științifice a senatului USARB
 2. Regulamentul de organizare a concursului anual al lucrărilor științifice și științifico-metodice (premiile senatului)
 3. Metodologia de aprobare spre publicare a lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice în USARB
 4. Regulamentul de organizare și funcționare a Secției Știință

Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic NORTEK

X. Tehnologii informaționale

 1. Regulamentul de organizare si funcționare a Departamentului de Tehnologii Informaționale
 2. Regulamentul de organizare și funcționare a site-ului web al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

XI. Studii universitare

Acte normative generale

 1. Indicații metodice cu privire la elaborarea curriculumului unității de curs pentru programele de studii la ciclul I, studii superioare de licență, și ciclul II, studii superioare de master, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, revizuit
 2. Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
 3. Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii superioare
 4. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea învațământului superior la distanță
 5. Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor, pentru studenții ciclului I, studii superioare de licență, ciclului II, studii superioare de master și ciclului III, studii de doctorat în Universitatea de Stat Alecu Russo” din Bălți
 6. Regulamentul de organizare a studiilor în baza sistemului național de credite de studiu în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 7. Regulamentul cu privire la utilizarea platformei e-learning și a mijloacelor informatice în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 8. Metodologia de evaluare semestrială în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru semestrul II al anului de studii 2019-2020
 9. Metodologia de organizare și desfășurare online a evaluării finale în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, anul de studii 2019-2020
 10. Metodologia de evaluare semestrială în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru semestrul I al anului de studii 2020-2021
 11. Regulament cu privire la prevenirea plagiatului în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 12. Instrucțiune cu privire la elaborarea Planurilor de învățământ în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Ciclul I, Licență

 1. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență
 2. Recomandări de realizare a tezei de licență și de master
 3. Regulamentul cu privire la evaluarea rezultatelor academice ale studenților, ciclul I, studii superioare de licență, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 4. Regulamentulul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 5. Planul de acțiuni pe anii 2018-2020 în vedere implementării.
 6. Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (ciclul I − studii superioare de licență, ciclul II − studii superioare de master)
 7. Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți”
 8.  

Ciclul II, Master

 1. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – Ciclul II, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 2. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de master
 3. Recomandări de realizare a tezei de licență și de master
 4. Regulamentul cu privire la evaluarea rezultatelor academice ale studenţilor în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 5. Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (ciclul I − studii superioare de licență, ciclul II − studii superioare de master)

Ciclul III, Doctorat 

 1. Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Științific al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 2. Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 3. Regulament de acordare a concediilor de lungă durată de creație personalului didactic și de cercetare a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 4. Procedura de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 5. Procedura de alegere a membrilor consiliillor școlilor doctorale și a directorilor școlilor doctorale din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Formare continuă

 1. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea biroului de formare profesională continuă în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 2. Regulament de organizare și funcționare a centrului de ghidare în carieră și relații cu piața muncii din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 3. Regulament cu privire la organizarea și funcționarea centrului de instruire complementară din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 4. Regulament cu privire la procedurile de înscriere la programele de formare profesională continuă în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 5. Regulament cu privire la monitorizarea calității programelor de formare profesională continuă și evaluarea rezultatelor academice ale cursanților în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Studenți

 1. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea structurii de autoguvernanță studențească

XII. Ocupare post

 1. Regulament cu privire la modul de ocupare a postului de prodecan al facultății în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 2. Regulamentul de organizare, desfășurare a concursului și de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (revizuit)

XIII. Contract colectiv de muncă pentru anii 2016-2020

 1. Contract colectiv de muncă
 2. Acord adițional la Contractul colectiv de muncă încheiat în cadrul USARB

XIV. Achiziții publice 

 1. Regulament cu privire la achizițiile publice de valoare mică în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Arhiva anul de studii 2019-2023