Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului

Ciclul I, studii superioare de licenţă

Specialităţi:

Ştiinţe ale educaţiei:

Ştiinţe exacte:

Tehnologii de fabricare şi prelucrare:

  •  Design vestimentar industrial 

Inginerie şi activităţi inginereşti:

  • Inginerie şi management (în construcţia de automobile) 

Ştiinţe economice:

Turism: