Publicații

Harconița, Elena (red. resp.). Facultatea de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie. Un deceniu de formare şi cercetare. – Bălţi, 2013. – 199 p. ISBN 978-9975-50-115-6 (descarcă PDF)

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi  a elaborat în cadul proiectului  ,,SUPPORT FOR VOCATIONAL TRAINING IN SUSTAINABLE FORESTRY“(SUSFOR) – № 543946-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES din cadrul Programului european TEMPUS, modulul specializat în silvicultura durabilă.

Modulul poate fi vizualizat aici:

La elaborarea produselor au participat mai mulţi parteneri de proiect. Link-uri spre produsele SUSFOR elaborate de Academia Agricolă de Stat „V. P. Filippov” din Bureatia (Federaţia Rusă);

Obiectivul principal al proiectului constă în crearea unui sistem de formare continuă în domeniul silviculturii durabile, crearea centrelor de parteneriat educaţional între instituţiile de învăţământ superior din Uniunea Europeană, Federaţia Rusă şi RepublicaMoldova.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi este membră a consorţiului de implementare a proiectului SUPPORT FOR VOCATIONAL TRAINING IN SUSTANABLE FORESTRY (SUSFOR) din cadrul programului european TEMPUS  (543946 TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES) din anul 2013. Instituţia coordonatoare: University ofLleida, Lleida, Spania.

Mai mult detalii aflaţi de pe site-ul proiectului  http://www.mgul.ac.ru/susfor/eng/