Comisiile Senatului

COMPONENȚA COMISIILOR SENATULUI

UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

 

I._COMISIA EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

 1. Tatiana Șova, conf. univ., dr., decana Facultății de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, președinte
 2. Lidia Pădureac, conf. univ., dr., prim-prorector pentru activitate didactică
 3. Ina Ciobanu, conf. univ., dr., decana Facultății de Științe Reale, Economice şi ale Mediului
 4. Elena Lacusta, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 5. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 6. Vitalie Țîcău, asist. univ., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 7. Aurelia Bețivu, lect. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 8. Silvia Briceag, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 9. Corina Negara, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului
 10. Marina Cosumov, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie şi Arte
 11. Mariana Spatari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale
 12. Svetlana Stanțieru, șefa Centrului activitatea didactică
 13. Maria Răcilă, studentă, Facultatea de Litere

II._COMISIA CERCETĂRII ŞI EXCELENȚEI ȘTIINȚIFICE

 1. Ion Gagim, prof. univ., dr. hab., m.c. al AȘM, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, președinte
 2. Valentina Priţcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
 3. Nelli Amarfii-Railean, conf. univ., dr. hab., președinte al Consiliului Științific
 4. Oxana Chira, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 5. Lilia Răciula, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 6. Stanislav Stadnic, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 7. Ina Odinokaia, conf. univ., dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale
 8. Aurelia Cabac, doctorandă, Facultatea de Litere
 9. Alia Micșanschi, studentă, Facultatea de Drept și Științe Sociale

III._COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI RELAȚII DE PARTENERIAT

 1. Valentina Priţcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, președinte
 2. Nelli Amarfii-Railean, conf. univ., dr. hab., președinte al Consiliului Științific
 3. Oxana Chira, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 4. Vitalie Beşliu, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 5. Tatiana Bularga, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 6. Cristina Crudu, asist. univ., Facultatea de Drept şi Științe Sociale
 7. Stas Cebotari, student, Facultatea de Drept şi Științe Sociale

IV._COMISIA BUGET, FINANŢE ŞI GESTIONAREA RESURSELOR

 1. Lidia Pădureac, conf. univ., dr., prim-prorector pentru activitate didactică, președinte
 2. Anatolie Ceban, prorector în probleme de administrare și gospodărire
 3. Tatiana Șova, conf. univ., dr., decana Facultății de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 4. Vitalie Rusu, conf. univ., dr., decanul Facultății de Drept şi Ştiinţe Sociale
 5. Anatol Moraru, director al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB
 6. Nicolae Leahu, conf.univ., dr., Facultatea de Litere
 7. Carolina Tcaci, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 8. Silvia Briceag, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 9. Cristina Crudu, asist. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 10. Ana Bejenari, contabilă șefă
 11. Olesea Paladii, studentă, Organizația Sindicală a Studenților

V._COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI STUDENŢEŞTI, IMAGINE ŞI STRATEGII

 1. Lilia Trinca, conf. univ., dr., decana Facultăţii de Litere, președinte
 2. Vitalie Țîcău, asist. univ.,  Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 3. Vitalie Beşliu, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 4. Tatiana Bularga, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 5. Corina Negara, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului
 6. Ina Odinokaia, conf. univ., dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale
 7. Aculina Mihaluța, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB
 8. Elvira Guranda, conf. univ., dr., reprezentant al Organizației Sindicale a angajaților
 9. Georgeta Porcescu, studentă, Facultatea de Litere
 10. Dumitru Moroșanu, student, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului
 11. Revelina Veveriță, studentă, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte

VI._COMISIA DE ETICĂ PROFESIONALĂ

 1. Anatol Moraru, președinte al Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB, președinte
 2. Lilia Trinca, conf. univ., dr., decana Facultății de Litere
 3. Ina Ciobanu, conf. univ., dr., decana Facultății de Științe Reale, Economice şi ale Mediului
 4. Ion Gagim, prof. univ., dr. hab., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 5. Dumitru Dumitrașcu, lector univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 6. Elvira Guranda, conf. univ., dr., reprezentant al Organizației Sindicale a angajaților
 7. Valeria Coca, studentă, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte

VII._COMISIA JURIDICĂ, CENZORI ŞI AUDIT INTERN 

 1. Vitalie Rusu, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, președinte
 2. Nicolae Leahu, conf., univ., dr., Facultatea de Litere
 3. Carolina Tcaci, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 4. Aurelia Bețivu, lect. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 5. Mariana Spatari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 6. Dumitru Dumitrașcu, lector univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 7. Stanislav Moroi, student, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului