Comisiile Senatului

I. Comisia Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ

 1. Gheorghe Neagu, conf. univ., dr., Facultatea Drept și Științe Sociale, președinte
 2. Lidia Pădureac, univ., dr., prim-prorector pentru activitatea didactică
 3. Ina Odinokaia, conf. univ., dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale
 4. Stanislav Stadnic, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale  Mediului
 5. Eugeniu Plohotniuc, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale  Mediului
 6. Silvia Briceag, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 7. Tatiana Şova, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 8. Marina Cosumov, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie şi Arte
 9. Elena Lăcustă, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 10. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 11. Laura Borș, studentă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale  Mediului

II. Comisia Cercetării şi Excelenţei Ştiinţifice

 1. Pavel Topală, prof. univ., dr. hab., Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, președinte
 2. Valentina Priţcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
 3. Stanislav Stadnic, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale  Mediului
 4. Vitalie Beşliu, univ.,dr.,  Facultatea de Ştiinţe reale, Economice şi ale Mediului
 5. Gheorghe Popa, prof.univ., dr. hab., Facultatea de Litere
 6. Diana Vrabie, conf.univ., dr., Facultatea de Litere
 7. Ina Odinokaia, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 8. Igor Cojocaru, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 9. Oxana Stanțieru, doctorandă, Facultatea de Litere

III. Comisia pentru proiecte şi Relații de Parteneriat

 1. Valentina Priţcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, președinte
 2. Pavel Topală, prof. univ., dr. hab., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 3. Ina Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultății de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 4. Tatiana Bularga, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 5. Larisa Zorilo, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 6. Ion Ciobanu, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
 7. Iana Doțiuc, studentă, Facultatea de Litere

IV. Comisia Buget, Finanţe şi Gestionarea Resurselor

 1. Lidia Pădureac, univ., dr., prim-prorector pentru activitatea didactică, președinte
 2. Anatolie Ceban, prorector în probleme de administrare și gospodărie
 3. Anatol Moraru, preşedinte al Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB
 4. Vitalie Rusu, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
 5. Nicolae Leahu, univ.,  dr., Facultatea de Litere   
 6. Lora Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 7. Silvia Briceag, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 8. Eugeniu Plohotniuc, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 9. Carolina Tcaci, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 10. Igor Cojocaru, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 11. Valeria Crudu, studentă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

V. Comisia pentru Activităţi Studenţeşti

 1. Cosumov Marina, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, președinte
 2. Vitalie Beşliu, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 3. Viorica Cebotaroș, lect. univ., dr., Facultatea de Litere
 4. Galina Grosu, metodist, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 5. Doina Rotaru, studentă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Președinte a Comitetului Sindical a studenților USARB
 6. Victoria Jigău, studentă, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 7. Saida Guțu, studentă, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

VI. Comisia de Etică Profesională

 1. Anatol Moraru,  preşedinte al Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB, președinte
 2. Lilia Trinca, conf. univ., dr., decanul Facultății de Litere
 3. Larisa Zorilo, conf. univ., dr., Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 4. Mariana Spatari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 5. Ion Ciobanu, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 6. Ina Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultății de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 7. Elena Harconiţă, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Universitare
 8. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 9. Ana Cuculescu, studentă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

VII. Comisia de Imagine şi Strategii

 1. Lilia Trinca, univ.,dr.,  decanul Facultăţii de Litere, președinte
 2. Gheorghe Popa, prof.univ., dr. hab., Facultatea de Litere
 3. Viorica Cebotaroș, lect. univ., dr., Facultatea de Litere
 4. Gheorghe Neagu, conf. univ.,dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale
 5. Diana Vrabie, conf.univ., dr., Facultatea de Litere
 6. Tatiana Şova, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 7. Tatiana Bularga, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 8. Elena Harconiţă, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Universitare 
 9. Elena Focșa, studentă, Facultatea de Litere

VIII. Comisia Juridică, Cenzori şi Audit intern 

 1. Vitalie Rusu, conf.univ.,dr., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, președinte
 2. Carolina Tcaci, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 3. Nicolae Leahu, conf., univ.,  dr., Facultatea de Litere
 4. Mariana Spatari, lect. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 5. Elena Lăcustă, , univ.,  dr., Facultatea de Litere
 6. Lora Ciobanu, univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 7. Valeria Pădureac, studentă, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale