Comisiile Senatului

COMISIILE SENATULUI USARB

2021-2022

I.  Comisia Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ

 1. Gheorghe Neagu, conf. univ., dr., Facultatea Drept și Științe Sociale, președinte
 2. Lidia Pădureac, univ., dr., prim-prorector pentru activitatea didactică
 3. Ina Odinokaia, conf. univ., dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale
 4. Stanislav Stadnic, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
 5. Eugeniu Plohotniuc, conf. univ., dr., Facultatea de Științe Reale, Economice și ale  Mediului
 6. Silvia Briceag, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 7. Tatiana Şova, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 8. Marina Cosumov, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie şi Arte
 9. Elena Lacusta, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 10. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 11. Roxana Munteanu, studentă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale  Mediului

II.  Comisia Cercetării şi Excelenţei Ştiinţifice

 1. Pavel Topală, prof. univ., dr. hab., Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, președinte
 2. Valentina Priţcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
 3. Stanislav Stadnic, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale  Mediului
 4. Vitalie Beşliu, univ.,dr.,  Facultatea de Ştiinţe reale, Economice şi ale Mediului
 5. Gheorghe Popa, prof.univ., dr. hab., Facultatea de Litere
 6. Diana Vrabie, conf.univ., dr., Facultatea de Litere
 7. Ina Odinokaia, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 8. Jacota-Dragan Olga, univ. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 9. Alina Cojocari, doctorandă, Facultatea de Litere

III.  Comisia pentru proiecte şi Relații de Parteneriat

 1. Valentina Priţcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, președinte
 2. Pavel Topală, prof. univ., dr. hab., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 3. Ina Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultății de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 4. Tatiana Bularga, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 5. Gînju Tatiana, lect. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 6. Elena Botnari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
 7. Georgeta Porcescu, student, Facultatea de Litere

IV.  Comisia Buget, Finanţe şi Gestionarea Resurselor

 1. Lidia Pădureac, univ., dr., prim-prorector pentru activitatea didactică, președinte
 2. Anatolie Ceban, prorector în probleme de administrare și gospodărie
 3. Anatol Moraru, preşedinte al Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB
 4. Vitalie Rusu, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
 5. Nicolae Leahu, univ.,  dr., Facultatea de Litere   
 6. Lora Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 7. Silvia Briceag, conf. univ., dr., Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
 8. Eugeniu Plohotniuc, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 9. Carolina Tcaci, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 10. Jacota-Dragan Olga, univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 11. Tatiana Apostol, Organizația Sindicală studențească USARB

V.  Comisia pentru Activităţi Studenţeşti

 1. Cosumov Marina, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, președinte
 2. Vitalie Beşliu, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 3. Oxana Chira, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 4. Galina Grosu, metodist, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 5. Arșac Șiracean, student, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 6. Ana Ștefanschi, studentă, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 7. Inna Cucuietu, studentă, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

VI.  Comisia de Etică Profesională

 1. Anatol Moraru,  preşedinte al Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB, președinte
 2. Lilia Trinca, conf. univ., dr., decanul Facultății de Litere
 3. Gînju Tatiana, lect. univ., dr., Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 4. Mariana Spatari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 5. Elena Botnari, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 6. Ina Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultății de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 7. Aculina Mihaluța, directorul adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice Universitare
 8. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 9. Ionela Samohvalov, studentă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

VII.  Comisia de Imagine şi Strategii

 1. Lilia Trinca, univ.,dr.,  decanul Facultăţii de Litere, președinte
 2. Gheorghe Popa, prof.univ., dr. hab., Facultatea de Litere
 3. Oxana Chira, conf. univ., dr., Facultatea de Litere
 4. Gheorghe Neagu, conf. univ.,dr., Facultatea de Drept și Științe Sociale
 5. Diana Vrabie, conf.univ., dr., Facultatea de Litere
 6. Tatiana Şova, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 7. Tatiana Bularga, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 8. Aculina Mihaluța, directorul adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice Universitare
 9. Anastasia Tatarenco, studentă, Facultatea de Litere

VIII.  Comisia Juridică, Cenzori şi Audit intern 

 1. Vitalie Rusu, conf.univ.,dr., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, președinte
 2. Carolina Tcaci, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
 3. Nicolae Leahu, conf., univ.,  dr., Facultatea de Litere
 4. Mariana Spatari, lect. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 5. Viorica Popa, , univ.,  dr., Facultatea de Litere
 6. Lora Ciobanu, univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 7. Anatolie Buga, student, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale