SPC

SPECIALIZAREA ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINOLOGIE,

ANUL DE STUDII  2017-2018

Individualizarea şi aplicarea sancţiunilor de drept penal – titular Spatari Mariana

 1. Liberarea de pedeapsă în dreptul penal naţional
 2. Sistemul si categoriile pedepselor în Codul Penal al Republicii Moldova
 3. Individualizarea răspunderii și a pedepsei penale.
 4. Circumstanţele atenuante şi agravante în dreptul penal
 5. Măsurile de siguranță în legislația penală a Republicii Moldova.

 Criminologia nivel aprofundat  titular Faigher Anatolie

 1. Analiza criminologică a infracţionalităţii imprudente
 2. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise de femei
 3. Prevenirea şi combaterea narcomaniei şi narcobusinessului
 4. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise de minori
 5. Prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei

 Drept procesual penal aprofundat – titular Rusu Vitalie

 1. Acțiunea civilă în procesul penal – mecanism de recuperare a prejudiciului cauzat prin infracțiune
 2. Aprecierea probelor în procesul penal
 3. Valoarea probatorie a declarațiilor martorilor în procesul penal.
 4. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical în procesul penal al Republicii Moldova
 5. Reglementări procesual-penale privind dispunerea constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor judiciare
 6. Folosirea rezultatelor activității speciale de investigații în cadrul probatoriului procesual-penal

 Criminalistica: tehnici și procedee moderne de investigare – titular Rusu Vitalie

 1. Metodologia cercetării cazurilor de incendii și explozii
 2. Investigarea criminalistică faptelor săvârșite prin frauda cu instrumente de plată electronice
 3. Investigarea criminalistică a faptelor săvârșite la regimul armelor și munițiilor
 4. Metodologia investigării infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
 5. Metodologia investigării infracțiunii de omor săvârșit cu premeditare
 6. Specificul constatării și cercetării infracțiunilor de corupție

 Drept penal al afacerilor – titular Rusu Vitalie

 1. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor
 2. Eschivarea de la achitarea taxelor vamale
 3. Practicarea ilegală a activității de întreprinzător și pseudoactivitatea de întreprinzător: criterii comune și de delimitare
 4. Insolvabilitatea intenționată și insolvabilitatea fictivă: delimitarea și criteriile comune
 5. Incriminarea transferurilor de mijloace bănești în paradisurile fiscale
 6. Răspunderea penală pentru fabricarea sau punerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente de plată false

 Sociologia devianței- titular Neagu Gheorghe

 1. Excluziunea social – factor favorizant al comportamentului infracțional
 2. Corupția ca fenomen social și mecanisme anticorupție
 3. Abuzul sexual asupra copiilor comis în familie
 4. Eficiența legislației antiviolență

Instituții ale dreptului penal European – titular Dănoi Ion

 1. Efectuarea comisiilor rogatorii în materie penală
 2. Euroinfracțiunile
 3. Competența legislativă a uniunii europene în dreptul penal
 4. Raportul dintre dreptul penal european si dreptul penal nałional
 5. Cooperarea europeană în materie penală