MAPPEAP

SPECIALIZAREA

Managementul Administrației Publice și Politici Europene și Administrație Publică

ANUL DE STUDII  2017-2018

 

Pluripartitism, E-voting şi dezvoltarea societăţii  democratice

 1. Sisteme electorale contemporane în statele Uniunii Europene
 2. Statutul şi atribuţiile autorităţilor electorale în organizarea şi desfăşurarea scrutinelor electorale
 3. Utilizarea votului elctornic în proces electoral
 4. Securitatea votului electronic conform modelului electoral estonian.

 Modele administrative şi integrare europeană

 1. Principiile autonomiei şi subsidiarităţii confom modelului administrativ anglo-saxon
 2. Modele administrative în statele europene cu nivel sporit de separatism
 3. Reformele administrativ-teritoriale în sisteme administrative europene

 Administrarea şi accesul populaţiei la servicii publice electronice

 1. E-transformarea guvernării Republicii Moldova
 2. Instituţiile prestatoare de servicii publice electronice în Republica Moldova
 3. Infrastructura MPay în Republica Moldova
 4. Gestionarea serviciului electronic M-tender în Republica Moldova 

 Managementul proiectelor

 1. Managementul echipei de proiect.
 2. Managementul timpului, costului şi performanţei în gestionarea proiectelor
 3. Evaluarea proiectelor gestionate de autorităţi publice în Republica Moldova

Probleme actuale în știința administrației

 1. Rolul administrției publice în exercitarea puterii de stat
 2. Procesului decizional în contextul modernizării administraţiei publice
 3. Factorii care influenţează organizarea şi funcţionarea sistemelor administrative
 4. Sistemul administrativ şi interacțiunea acestuia cu sistemul politic
 5. Procesul de modernizare a serviciilor publice prin aplicarea tehnologiilor informaţionale
 6. Controlul de tutelă administrativă al autorităţilor publice locale
 7. Natura și particularitățile controlului social în sfera administrației publice
 8. Caracteristicile și tendințele modelului european de administrației publică

 Drept administrativ aprofundat

 1. Problematica controlului administrației publice în Republica Moldova: studiu comparat
 2. Angajarea răspunderii funcționarilor publici și limitele răspunderii
 3. Particularitățile reparației prejudiciului comis prin act administrativ
 4. Reforma administrației publice centrale în Republica Moldova: deziderat și realita

Cooperare regional  transfrontalieră

 1. Dezvoltarea regional prin cooperarea  transfrontalieră în Republica Moldova: impedimente și realizări
 2. Descentralizarea administrativă și cooperarea  transfrontalieră în cadrul Parteneriatului Estic
 3. Republica moldova în contextual geopolitic European

Gestiunea domeniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale

 1. Cadrul legal al administrării proprietăţii publice
 2. Reglementarea juridică a parteneriatului public-privat
 3. Subiectele dreptului de proprietate publică
 4. Bunurile domeniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
 5. Formele de gestiune a proprietăţii publice

Funcția publică: aspecte de drept comparat

 1. Politici de dezvoltare a carierei funcționarului public în diferite state
 2. Reglementarea juridică a raporturilor de serviciu a funcționarului publici: studiu de drept comparat
 3. Studiu comparat privind statutul funcționarului public
 4. Conflictele de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea funcțiilor publice
 5. Particularitățile răspunderii juridice a funcționarilor publici și persoanelor cu funcție de demnitate publică