Admitere

Continuă  admiterea la Ciclul I – studii superioare de licență, pentru anul universitar 2018-2019, la locurile neacoperite, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență/frecvență redusă) și la Ciclul II-studii superioare de master.

Rezultatele finale ale concursului de admitere la studii superioare de master, Turul II   Buget  Taxă

Rezultatele finale ale concursului de admitere, Turul II

 studii cu frecvență  buget   taxă            

studii cu frecvență redusă  buget   taxă

Rezultatele preliminare ale concursului de admitere la studii superioare de licență, Ciclul I, Turul II     Studii cu frecvență    Studii cu frecvență redusă

Rezultatele finale ale concursului de admitere la studii superioare de master   Buget  Taxă

Rezultatele finale ale concursului de admitere, Turul I

 studii cu frecvență  buget   taxă            

studii cu frecvență redusă  buget   taxă