Admitere 2019

Rezultatele finale ale Concursului de Admitere-2019 la studii superioare de  master, Ciclul II,  turul II din 5.08.2019     buget     taxă

Rezultatele finale ale Concursului de admitere la studii superioare de licență, Ciclul I, turul II din 2.08.2019   

Studii cu frecvență        Studii cu frecvență redusă

Rezultatele finale ale Concursului de Admitere-2019 la studii superioare de  master, Ciclul II,  din 29.07.2019    

buget     taxă

Continuă admiterea la studii superioare de licență, Ciclul I la locurile vacante   Studiii cu frecvență     Studii cu frecvență redusă

Rezultatele finale ale Concursului de Admitere-2019 la studii superioare de licență, Ciclul I,  din 23 iulie 2019

Studii cu frecvență                  buget    taxă          Studii cu frecvență redusă     buget    taxă

Concursul de admitere la Ciclu I –studii superioare de licență  pentru anul universitar 2019-2020, pentru toate formele de învățământ (frecvență/frecvență redusă) se organizează după următorul program:

23 iulie — 29 iulie 2019: depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
29 iulie 2019: desfășurarea probelor de aptitudini (pentru candidații la concursul de admitere înscriși la specialitatea 0114.12 Muzică, care nu au absolvit colegiile/liceele/școlile de profil);
29 iulie 2019 (după 19.00): anunțarea rezultatelor intermediare;
30 iulie — 1 august 2019: depunerea documentelor în original la Universitate;
1 august 2019: anunțarea rezultatelor finale.

Concursul de admitere la Ciclu II –studii superioare de master  pentru anul universitar 2019-2020, se organizează după următorul program:

11 iulie — 24 iulie 2019: depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
24 iulie 2019 (după 19.00): anunțarea rezultatelor intermediare;
25 iulie — 27 iulie 2019: depunerea documentelor în original la Universitate;
până la 29 iulie 2019: anunțarea rezultatelor finale.

 

Oferta educațională