Echipa

Şeful Direcției dr., lect. univ.Ghenadie Cabac

: cabac.ghenadie@usarb.md

Telefon: +(373) 231-52-381

Administrator reţea de calculatoare

  1. Șochin Vasile
  2. Gatman Denis
Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor

  1. Valeriu Ciribaș

Tehnician pentru suportul tehnic al imprimantelor

  1. Scripnic Andrei

Secţia programatori

  1. Parahonco Alexandru
  2. Cristina Ciobanu
  3. Alina Masliuc
  4. Elena Oală
  5. Țicău Vitalie

Tehnician de site web www.usarb.md

  1. Gatman Victoria