Acte Școala Doctorală Filologie

Procedura de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Regulamentul Școlii Doctorale Filologie, aprobat în ședința Senatului USARB din data 24 iunie 2015, procesul verbal nr. 14

Programul Școlii Doctorale Filologie, aprobat în ședința Senatului USARB din data 24 iunie 2015, procesul verbal nr. 14

Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălțiaprobat în ședința Senatului USARB din data 19 aprilie 2017, procesul verbal nr. 17

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Științific al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălțiaprobat în ședința Senatului USARB din data 19 aprilie 2017, procesul verbal nr. 17

Regulament de acordare a concediilor de lungă durată de creație personalului didactic și de cercetare a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălțiaprobat în ședința Senatului USARB din data 19 mai 2017, procesul verbal nr. 20

Metodologia instituțională de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stataprobat în ședința Senatului USARB din data 3 martie 2016, procesul verbal nr. 9

Metodologia de desemnare а membrilor Consiliului Științificaprobat în ședința Senatului USARB din data 24 iunie 2015, procesul verbal nr. 14

Ghid de redactare a tezelor de doctorat și a rezumatuluiaprobat în ședința Senatului USARB din data 2 martie 2017, procesul verbal nr. 13

Ghidul de redactare a tezei de doctor. anexă la Decizia CC al ANACEC nr. 5 din 18 decembrie 2018

Curriculumul Școlii Doctorale Filologie. Programul de pregătire avansată.