Sesiune și Grafice

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, anul universitar 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Graficul desfășurării practicii, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

  • Facultatea de Litere
  • Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
  • Facultatea de Științe ale Educației, Psihologiei și Arte
  • Facultatea de Drept și Științe Sociale