Sesiune și Grafice

Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024  

Orarul sesiunii de examene (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024    

  • Facultatea de Litere
  • Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
  • Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
  • Facultatea de Drept și Științe Sociale
Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024

Orarul sesiunii de reexaminare (I), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024

Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024   
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024
Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024

Arhiva anul de studii 2022-2023

Arhiva anul de studii 2021-2022

Arhiva anul de studii 2020-2021

Arhiva anul de studii 2019-2020

Arhiva anul de studii 2018-2019