Sesiune și Grafice

Orarul sesiunii de examene (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021    

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021 

Orarul sesiunii de reexaminare (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021 

Orarul susținerii prealabile a tezelor  de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021  

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021 

Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021    

Orarul sesiunii de reevaluare periodică (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021      

Orarul sesiunii de reevaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021      

Orarul sesiunii de evaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021    
 

Arhiva anul de studii 2019-2020

Arhiva anul de studii 2018-2019