Sesiune și Grafice

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022
 
 
 
 

Arhiva anul de studii 2020-2021

Arhiva anul de studii 2019-2020

Arhiva anul de studii 2018-2019