Scurt istoric

Activitatea ştiinţifico-metodică a catedrei este dirijata de către şeful catedrei, dl Stanislav STADNIC, conferențiar universitar, droctor în ştiinţe agricole.

Catedra de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie este o parte integrantă a facultăţii de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie, fiind fondată, începând cu  anul universitar 2003-2004, anul fondării facultăţii.

Misiunea catedrei de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie  pe cele trei nivele de învăţământ este:

  • Licenţă: pregătirea studenţilor  pentru a dobândi competenţe cognitive, funcţionale, personale şi etice necesare cadrelor didactice, agronomilor, ecologilor etc.
  • Masterat: formarea specialiştilor care să posede competente generale teoretice şi practice în domeniile de studiu: Didactica biologiei; Didactica chimiei; Ecologie (sa demonstreze cunoaşterea avansata a domeniului de formare profesionala prin capacitatea de a realiza analize critice ale anumitor teorii şi principii, metode de studiu, forme de evaluare; sa justifice metodele si procedeele de rezolvare a unei probleme, situaţii de problema; sa se adapteze la noile condiţii ale schimbării în societate; să înveţe pe parcursul întregii vieţi.
  • Doctorat: pregătirea specialiştilor de înalta calificare în domeniul Chimiei fizice, fiind capabili să implementeze în practică rezultatele cercetărilor obţinute în chimia si tehnologia sticlei, precum şi pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul agroecologiei şi agrotehnicii cu abilităţi de a activa în domeniul ştiinţei, serviciilor statale şi în practica agricolă, pregătirea fiind realizată pe baza experimentală a Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”.

Obiectivele catedrei

Corpul profesoral al catedrei, prin întreaga sa activitate, are ca obiective principale formarea unui specialist competent în scopul:

• Realizării profesionale la nivel superior cu tendinţa atingerii unor standarde apropiate de cele academice;

• Devenirii lor ca membri responsabili ai societăţii şi siguri în propriile forţe;

• Conştientizării propriei valori, a cunoaşterii şi aprecierii critice a lumii în care activează;

• Motivarea studenţilor pentru învăţare şi activitatea de cercetare ştiinţifică.

 

Finalităţile catedrei presupun formarea unui absolvent autonom, responsabil în măsura să decidă asupra propriei cariere şi să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională.

 

Procesul didactic la catedra se îmbină pozitiv cu cercetările ştiinţifice orientate spre obţinerea soluţiilor alternative celor existente la moment pentru sporirea eficacităţii folosirii surselor nerenovabile de energie, ocrotirea mediului ambiant şi sănătăţii oamenilor. In astfel de cercetări sunt implicaţi şi studenţii facultăţii de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie sub conducerea colaboratorilor Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” – membrii catedrei: membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, dr. hab. M. Vronschih, dr. în ştiinţe agricole V. Perju, I. Boaghii, P. Hropotinschi, S. Stadnic s. a.

Resurse existente ale catedrei:

In cadrul catedrei de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie funcţionează laboratorul de cercetare:Chimie fizică şi ecologică, şeful laboratorului Vasile Şaragov, dr. hab. în chimie, conf. univ., cu următoarele direcţii de cercetare:

• Elaborarea tehnologiei de modificare a suprafeţei produselor din sticla cu  reagenţi gazoşi;

• Cercetarea  naturii influentei câmpurilor electromagnetice asupra  sticlei anorganice.