Lista responsabililor pentru calitate la catedre

Catedra de limba română şi filologie romanică: Codreanu Aurelia, lect. sup.

Catedra de literatura română şi universală: Vrabie Diana, dr., conf. univ.

Catedra de filologie engleză şi germană: Varzari Elena, lect. univ.

Catedra de slavistică: Dolgov Veaceslav, dr., lect. univ.

Catedra de matematică şi informatică: Negara Corina, dr., conf. univ.

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti: Guzgan Dorin, as. univ., cercetător științific stagiar

Catedra de ştiinţe economice: Branaşco Natalia, dr., conf. univ.

Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie: Curicheru Galina, as. univ.

Catedra de ştiinţe ale educaţiei: Bejan Angela, lect. univ.

Catedra de psihologie: Nacai Lilia, lect. univ.

Catedra de arte şi educaţie artistică: Morari Marina, dr., conf. univ.

Catedra de drept public: Spatari Mariana, dr., lect. sup.

Catedra de drept privat: Dănoi Ion, dr., lect. sup.

Catedra de ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială: Canţer Nicoletta, lect. univ.

Catedra militară: Ojog Radu, lect. univ.