Lista responsabililor pentru calitate la catedre

Catedra de limba română şi filologie romanică: Elena Lacusta, conf. univ., dr.

Catedra de literatura română şi universală: Diana VRABIE, conf. univ., dr.

Catedra de filologie engleză şi germană:  Elena VARZARI, lect. sup. univ.

Catedra de slavistică:  Veaceslav DOLGOV, conf. univ., dr.

Catedra de matematică şi informatică:  Corina NEGARA, conf. univ., dr.

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti:  Dorin GUZGAN, as. univ.

Catedra de ştiinţe economice:  Victoria POSTOLACHE, conf. univ., dr.

Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie:  Alexandru AVRAM, as. univ.

Catedra de ştiinţe ale educaţiei:  Angela BEJAN, lect. univ., dr.

Catedra de psihologie:  Daniela CAZACU, lect. univ., dr.

Catedra de arte şi educaţie artistică:  Marina MORARI, conf. univ., dr.

Catedra de drept:  Mariana SPATARI, conf. univ., dr.

Catedra de ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială:  Olga JACOTA-DRAGAN, asist. univ.

Catedra militară:  Radu OJOG, as. univ.