Sesiune și Grafice

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024

Orarul susținerii tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024  

Orarul sesiunii de reexaminare (III), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024

Orarul sesiunii de reexaminare (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024

Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024
Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024  
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024
Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024

Arhiva anul de studii 2022-2023

Arhiva anul de studii 2021-2022

Arhiva anul de studii 2020-2021

Arhiva anul de studii 2019-2020

Arhiva anul de studii 2018-2019