Sesiune și Grafice

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021 
Orarul susținerii finale a tezelor  de licență, ciclul I, studii superioare de licență,  învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021  
Orarul sesiunii de examinare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021 

Orarul sesiunii de reexaminare (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021 

Orarul susținerii prealabile a tezelor  de licență, ciclul I, studii superioare de licență,  învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021  

Orarul sesiunii de reevaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă , anul de studii 2020-2021   

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021 

Orarul sesiunii de examinare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021 

Orarul sesiunii de reevaluare periodică (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă , anul de studii 2020-2021   

Orarul sesiunii de reevaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021 

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021    

Orarul sesiunii de evaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021  (anul I)

Arhiva anul de studii 2019-2020

Arhiva anul de studii 2018-2019