Sesiune și Grafice

 
Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024
Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2023-2024

Arhiva anul de studii 2022-2023

Arhiva anul de studii 2021-2022

Arhiva anul de studii 2020-2021

Arhiva anul de studii 2019-2020

Arhiva anul de studii 2018-2019