Sesiune și Grafice

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021    
Orarul sesiunii de evaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2020-2021  (anul I)

Arhiva anul de studii 2019-2020

Arhiva anul de studii 2018-2019