Catedra de Științe Economice

Șef de catedră 

Carolina Tcaci – dr., conf.univ.

0231 52 490