CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe

  • Jacota-Dragan Olga, drd., as. univ. la Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială – preşedinte

  • Rusu Vitalie, dr., conf. univ. la Catedra de drept public – membru

  • Dănoi Ion, dr., lect. univ. la Catedra de drept public – membru

  • Pădureac Lidia, dr., conf. univ. la Catedra de științe socioumane și asistență socială – membru

  • Grecu Iulian, student, gr. DR 22Z – membru