Componenta comisiilor Consiliului

Anul universitar 2018-2019

Ciobanu Ina, dr., conf. univ. – Preşedintele Consiliului

Petic Mircea, dr., conf. univ. – Secretar al Consiliului

COMISIA METODICĂ

Zastînceanu Liubov, dr., conf. univ. – Preşedinte

Capcelea Victor, lect. univ. – membru

Balînschi Andrei, dr., conf. univ. – membru

Ţîcău Vitalie, lect. univ. – membru, secretar

Şaragov Vasilii, dr. hab., conf. univ. – membru

Hîrbu Arefa, dr., lect. univ. – membru

COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Topală Pavel, dr. hab., prof. univ. – Preşedinte

Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet. – membru

Gaşiţoi Natalia, dr., conf. univ. – membru

Oleiniuc Maria, dr., conf. univ. – membru

Crudu Valeria –  studentă – membru, secretar

COMISIA DE IMAGINE ŞI MARKETING

Branașco Natalia, dr., conf. univ. – Preşedinte

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. – membru

Buzdugan Vasile, dr., conf. univ. – membru

Petic Mircea, dr., conf. univ. – membru

Rusnac Vladislav, dr., conf. univ. – membru

Victor Grigor – student – membru

COMISIA DE CONCURS

Plohotniuc Eugeniu, dr., conf. univ. – Preşedinte

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. – membru

Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. – membru

Beşliu Vitalie, dr., conf. univ. – membru

COMISIA DE ACTIVITATE ŞI VIAŢĂ STUDENŢEASCĂ

Talpă Serghei, dr., lect. univ. – Preşedinte

Cazac Ianina, lect. univ. – membru

Popov Lidia, lect. sup. univ. – membru

Laura Borș – studentă – membru

Grigore Potlog – student – membru

Veronica Gușan – studentă – membru

COMISIA DE CALITATE

Negară Corina, dr., conf. univ. – Preşedinte

Guzgan Dorin, asist. univ. – Membru, secretar

Curicheru Galina, lect. univ. – membru

Branaşco Natalia, dr., conf. univ. – membru

Oleg Pogîlă – student – membru