Componenţa Consiliului

Ina CIOBANU, conf. univ., dr., decan – Preşedinte al Consiliului
Mircea PETIC, conf. univ., dr., Secretar al Consiliului
Ianina CAZAC, lect. univ., prodecan
Vitalie ŢICĂU, lect. univ., prodecan
Boris BOINCEAN, dr. hab., prof. cercet., şef de catedră
Eugeniu PLOHOTNIUC, dr., conf. univ., şef de catedră
Carolina TCACI, dr., conf. univ., şef de catedră
Vitalie BEŞLIU, dr., conf. univ., şef de catedră
Lidia POPOV, lect. sup. univ., Preşedinte al Biroului Sindical al Facultății ȘREM
Doina ROTARU, studentă, grupa MI21R, Preşedinte al Comitetului sindical al studenţilor
Pavel TOPALĂ, prof. univ., dr. hab.
Vladislav RUSNAC, dr., conf. univ.
Arefa HÎRBU, dr., lector univ.
Serghei TALPĂ, dr., lect.univ.
Victor CAPCELEA, lect. univ.
Vasile BUZDUGAN, dr., conf. univ.
Stanislav STADNIC, dr., conf. univ.
Vasilii ŞARAGOV, conf. univ., dr. hab.
Liubov ZASTÎNCEANU, dr., conf. univ.
Natalia GAŞIŢOI, dr., conf. univ.
Corina NEGARA, dr., conf. univ.
Andrei BALÎNSCHI, dr., conf. univ.
Maria OLEINIUC, dr., conf. univ.
Nelea PÎNZARU, asist. univ.
Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ.
Victor GRIGOR, student, grupa GB41Z
Veronica GUȘAN, studentă, grupa MI11Z
Laura BORȘ, studentă, grupa FB21Z
Oleg POGÎLĂ, student, grupa IM31Z
Grigore POTLOG, student, grupa BA11Z
Valeria CRUDU, studentă, grupa MI41Z