Departamentul pentru învățămînt cu frecvență redusă si formare continuă