Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte

Prezentare Video 1  Video 2  Video 3

DATE DE CONTACT

str. Puşkin, 38, mun. Bălţi, MD 3100

Corpul de studii VI     telefon (0231) 52 358