Licență

Facultatea de Litere

Ciclul I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi:

Ştiinţe ale educaţiei:

Ştiinţe ale comunicării şi informării:

 

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

Ciclul I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi:

Ştiinţe ale educaţiei:

Ştiinţe exacte:

Tehnologii de fabricare şi prelucrare:

Inginerie şi activităţi inginereşti:

Ştiinţe economice:

Turism:

 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

Ciclul I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi:

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Ciclul I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi: