Manifestări științifice

Manifestări ştiinţifice planificate 2017

3 mai 2018. INTERUNIVERSITARIA, Ediția a XIV – a.

Sunt invitaţi să participe studenţii ciclului I, licenţă, şi ciclului II, masterat. Programul va fi stabilit după înregistrarea temelor propuse de participanţi. Pentru a vă putea include în program, rugăm să Vă înregistrați, până în data de 23 aprilie 2018.
Comunicările pot fi redactate în limbile: română, franceză, engleză, rusă, germană.
Cea mai bună lucrare din cadrul atelierului va fi premiată.
Materialele Colocviului vor fi publicate. Până în data de 25 mai 2018 participanții vor prezenta la Secția Știință varianta scriptică cu semnătura coordonatorului ştiinţific („Bun de tipar”) şi variantă electronică a articolelor.

(Formular de participareînregistrare)