Master

Oferta educațională

Numărul total de programe de master autorizate provizoriu sau acreditate este de 43 și sunt clasificate în 10 domenii generale de studiu. Forma de organizare a învățământului pentru toate programele de master este cu frecvență.

Domeniul 14 Științe ale educației

Denumirea programului de master
FACULTATEA DE LITERE
Didactici moderne ale disciplinelor filologice
Didactici moderne ale disciplinelor filologice (română)(90)
Didactici moderne ale disciplinelor filologice (rusă)(90)
Didactici moderne ale disciplinelor filologice (rusă)(120)
Didactici moderne ale disciplinelor filologice (ucraineană) (120)
Tehnologii și principii educaționale moderne în limbile străine
Didactica limbii ruse în școala națională
Didactica limbii române în școala alolingvă (90)
Didactica limbii române în școala alolingvă (120)
Didactica literaturii universale (120)
Didactica literaturii universale (90)
Tehnologii moderne de formare și traducere
Didactica limbilor străine (limba engleză)
Didactica limbilor străine (limba franceză)
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
Didactica matematicii
Didactica Informaticii
Tehnologii informaționale și comunicaționale în învățământ
Didactica fizicii
Tehnologii de instruire și producere
Didactica biologiei
Didactica chimiei
FACULTATE DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE
Pedagogie
Managementul educațional (90)
Management educaţional (rus) (120)
Management educaţional (rus) (90)
Managementul educațional (120)
Didactica disciplinelor muzicale
Managementul educației timpurii (90)
Managementul educației timpurii (120)
Didactica disciplinelor artistice
Managementul educației incluzive (90)
Managementul educaţiei incluzive (120)

 

Domeniul 22 Științe umanistice

Nr.d/r Denumirea programului de master
FACULTATEA DE LITERE
 1. Limbi moderne aplicate (engleză)
   
   
 2. Filologie

 

Domeniul 31 Științe politice

Nr.d/r Denumirea programului de master
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
 1. Managementul Administrației publice
 2. Politici europene și administrația publică
 3. Integrare europeană și politica de vecinătate

 

Domeniul 32 Științe sociale

Nr.d/r Denumirea programului de master
FACULTATE DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE
1.  Consiliere psihologică în instituții și organizații
2.  Psihologie judiciară
3.  Comunicare și management organizațional

 

Domeniul 33 Asistență socială

Nr.d/r Denumirea programului de master
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
1.  Politici și servicii sociale pentru familie și copil
 2. Supervizarea în asistența socială

 

Domeniul 36 Științe economice

Nr.d/r Denumirea programului de master
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
1.  Management financiar
2.  Administrarea afacerilor comerciale
3. Contabilitate
4.  Administrarea afacerilor
5.  Managementul serviciilor publice (120)
6. Bănci și asigurări

 

Domeniul 38 Drept

Nr.d/r Denumirea programului de master
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
1.  Științe penale și criminologie (90)
2. Științe penale și criminologie (120)
3.  Drept și politici publice (pentru candidații din alte domenii, decât domeniul Drept)
4. Drept și politici publice (pentru absolvenții domeniului Drept)
5. Relații de muncă și managementul resurselor umane (120)
6.  Relații de muncă și managementul resurselor umane (90)
7. Dreptul afacerilor (120)
 8. Dreptul afacerilor (90)
9. Ştiinţe penale şi criminologie (90)
10. Instituții de drept privat (90)
11. Instituții de drept privat (120)
12. Drepturile omului (90)
13. Drepturile omului (120)

 

Domeniul 42 Științe ale naturii

Nr.d/r Denumirea programului de master
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
1. Ecologie agricolă

 

Domeniul 44 Științe exacte

Nr.d/r Denumirea programului de master
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
  1.  Administrarea bazelor de date
 2. Programare WEB
 3. Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB

 

Domeniul 52 Inginerie și activități inginerești

Nr.d/r Denumirea programului de master
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
1.  Management inovațional și transfer tehnologic