Master

Graficul eliberării diplomelor de master 90 credite 2018

Graficul prezentării listelor absolvenților cu date pentru diplome

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2017-2018, ciclul I, II și III

Graficul procesului de studii la secția învățământ cu frecvența redusă anul universitar 2017-2018

Numărul total de programe de master autorizate provizoriu sau acreditate este de 43 și sunt clasificate în 10 domenii generale de studiu. Forma de organizare a învățământului pentru toate programele de master este cu frecvență.

Domeniul 14 Științe ale educației

Nr.d/r Denumirea programului de master Număr de credite ECTS Durata studiilor Anul autorizării/acreditării
FACULTATEA DE LITERE
 1. Didactici moderne ale disciplinelor filologice 90 1,5 ani 2008
 2. Didactici moderne ale disciplinelor filologice 120 2 ani 2014
 3. Tehnologii și principii educaționale moderne în limbile străine 90 1,5 ani 2008
 4. Didactica limbii ruse în școala națională 90 /120 1,5 ani /2 ani 2014
 5. Didactica limbii române în școala alolingvă 90 /120 1,5 ani /2 ani 2014
 6. Didactica literaturii universale 90 /120 1,5 ani /2 ani 2014
 7. Tehnologii moderne de formare și traducere 90 1,5 ani 2014
 8. Didactica limbilor străine 90 1,5 ani 2014
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
 9. Didactica matematicii 90 1,5 ani 2008
10.   Tehnologii informaționale și comunicaționale în învățământ 120 2 ani 2008
11.   Didactica fizicii 90 1,5 ani 2008
12.   Tehnologii de instruire și producere 120 2 ani 2008
13.   Didactica biologiei 90 1,5 ani 2008
14.   Didactica chimiei 90 1,5 ani 2010
FACULTATE DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE
15.   Pedagogie 90 1,5 ani 2008
16.   Managementul educațional 90 1,5 ani 2008
17.   Managementul educațional 120 2 ani 2011
18.   Didactica disciplinelor muzicale 120 2 ani

 

2008,

2010,

2014

19.   Managementul educației timpurii 90 /120 1,5 ani /2 ani 2015
20.   Didactica disciplinelor artistice 120 2 ani 2013
21.   Managementul educației incluzive 90 /120 1,5 ani /2 ani 2014

 

Domeniul 22 Științe umanistice

Nr.d/r Denumirea programului de master Număr de credite ECTS Durata studiilor Anul autorizării/acreditării
FACULTATEA DE LITERE
 1. Limbi moderne aplicate 120 2 ani 2008
 2. Filologie 90 /120 1,5 ani /2 ani 2014

 

Domeniul 31 Științe politice

Nr.d/r Denumirea programului de master Număr de credite ECTS Durata studiilor Anul autorizării/acreditării
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
 1. Managementul Administrației publice 120 2 ani 2010
 2. Politici europene și administrația publică 120 2 ani 2013
 3. Integrare europeană și politica de vecinătate 120 2 ani  

 

Domeniul 32 Științe sociale

Nr.d/r Denumirea programului de master Număr de credite ECTS Durata studiilor Anul autorizării/acreditării
FACULTATE DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE
1.  Consiliere psihologică în instituții și organizații 120 2 ani 2008
2.  Psihologie judiciară 120 2 ani 2008
3.  Comunicare și management organizațional 120 2 ani 2008

 

Domeniul 33 Asistență socială

Nr.d/r Denumirea programului de master Număr de credite ECTS Durata studiilor Anul autorizării/acreditării
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
1.  Politici și servicii sociale pentru familie și copil 120 2 ani 2008
 2. Supervizarea în asistența socială 120 2 ani 2008

 

Domeniul 36 Științe economice

Nr.d/r Denumirea programului de master Număr de credite ECTS Durata studiilor Anul autorizării/acreditării
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
1.  Management financiar 120 2 ani 2008
2.  Administrarea afacerilor comerciale 120 2 ani 2008
3. Contabilitate 120 2 ani 2008,

2011

4.  Administrarea afacerilor 120 2 ani 2011
5.  Managementul serviciilor publice 120 2 ani 2014
6. Bănci și asigurări 120 2 ani 2014

 

Domeniul 38 Drept

Nr.d/r Denumirea programului de master Număr de credite ECTS Durata studiilor Anul autorizării/acreditării
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
1.  Științe penale și criminologie 90 1,5 ani 2008
2. Științe penale și criminologie 120 2 ani 2013
3.  Drept și politici publice (pentru candidații din alte domenii, decât domeniul Drept) 120 2 ani 2010
4. Drept și politici publice (pentru absolvenții domeniului Drept) 90 1,5 ani 2010
5. Relații de muncă și managementul resurselor umane 120 2 ani 2013
6.  Relații de muncă și managementul resurselor umane 90 1,5 ani 2014

 

Domeniul 42 Științe ale naturii

Nr.d/r Denumirea programului de master Număr de credite ECTS Durata studiilor Anul autorizării/acreditării
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
1. Ecologie agricolă 120 2 ani 2011

 

Domeniul 44 Științe exacte

Nr.d/r Denumirea programului de master Număr de credite ECTS Durata studiilor Anul autorizării/acreditării
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
  1.  Administrarea bazelor de date 120 2 ani 2008
 2. Programare WEB 120 2 ani 2013
 3. Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB 120 2 ani 2015

 

Domeniul 52 Inginerie și activități inginerești

Nr.d/r Denumirea programului de master Număr de credite ECTS Durata studiilor Anul autorizării/acreditării
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
1.  Management inovațional și transfer tehnologic 90 1,5 ani 2014