Membri

Președinte

Pavel TOPALĂ, doctor habilitat, profesor universitar

Membri

Gheorghe POPA, doctor habilitat, profesor universitar

Veaceslav PÎNZARI, doctor, conferențiar universitar

Valentina PRIȚCAN, doctor, conferențiar universitar

Carolina TCACI, doctor, conferențiar universitar

Margarita TETELEA, doctor, conferențiar universitar

Corina IAVORSCHI, doctorandă