Publicații

2016…

În cea mai mare parte a sa, producția științifică se identifică cu articolele în culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale, urmată de materiale/teze la conferinţe internaţionale în republică, după care vine un bloc întreg de articole în reviste din străinătate recunoscute, articole în culegeri internaţionale, articole în culegeri naţionale, materiale/teze la conferinţe internaţionale (peste hotare).