CATEGORIILE DE CANDIDAȚI CARE SE POT ÎNSCRIE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA  COTA DE 15 % DIN NUMĂRUL DE LOCURI CU FINANȚARE BUGETARĂ

Se stabilește cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională și formă de învățământ) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru:

a)  persoanele rămase fără ocrotire părintească;
b)  persoanele cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
c)  persoanele cu ambii părinți cu grad de dizabilitate;
d) persoanele din familiile cu trei și mai mulți copii, aflați la întreținere;

e)  persoanele care au la întreținere trei și mai mulți copii sau au copil/ ii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat;

f) persoanele ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanți la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

g) absolvenții  din unitățile admninistrativ-teritoriale din stânga Nistrului  și din municipiul Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova;
h) persoanele din familiile de romi;
i)  tinerii care au realizat serviciul militar în termen în cadrul forțelor  armate ale Republicii Moldova.