Locuri vacante pentru sesiunea suplimentară de admitere

STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II

Codul dom. Domeniile generale de studii / Programe de master
Credite Termen de studii Numărul de locuri  cu finanțare bugetară
Facultatea de Litere
011 Didactici moderne ale disciplinelor filologice (română) 90 / 120 1,5 / 2 ani
011 Didactici moderne ale disciplinelor filologice (rusă) 90 / 120 1,5 / 2 ani
011 Didactica limbii române în școala alolingvă 90 / 120 1,5 / 2 ani 1
011 Didactica literaturii universale 90 / 120 1,5 / 2 ani
011 Didactica limbilor străine (limba engleză) 90 1,5 ani
011 Didactica limbilor străine (limba franceză) 90 1,5 ani 3
011 Didactica limbilor străine (limba germană) 90 1,5 ani 3
023 Limbi moderne aplicate (limba engleză) 120 2 ani 2
Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului
011 Didactica biologiei 90 1,5 ani  
011 Didactica matematicii 90 1,5 ani  
011 Tehnologii de instruire și producere 120 2 ani  1
041 Administrarea afacerilor comerciale 120 2 ani
041 Bănci și asigurări 120 2 ani  
041 Contabilitate și audit 120 2 ani  
041 Management financiar 120 2 ani  
041 Managementul serviciilor publice 120 2 ani  
052 Ecologie aplicată 120 2 ani 12
061 Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB 120 2 ani  6
061 Programare WEB 120 2 ani  9
Facultatea de Științe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte 
011 Management educațional (română) 90  1,5 ani  
011 Management educațional (română) 120 2 ani
011 Management educațional (rusă) 90 1,5 ani
011 Management educațional (rusă) 120  2 ani
011 Managementul educației timpurii 90 1,5  ani  1
011 Managementul educației timpurii 120 2 ani
011 Managementul educației incluzive 90 1,5 ani
011 Managementul educației incluzive 120 2 ani
011 Didactica disciplinelor muzicale 120 2 ani  
031 Psihologie judiciară 120 2 ani  
031 Consiliere psihologică în instituții și organizații 120 2 ani
Facultatea de Drept și Științe Sociale 
031 Politici și servicii sociale pentru familie și copil 120 2 ani  
031 Supervizarea în Asistență Socială 120 2 ani  
040 Managementul administrației publice 120 2 ani  
040 Politici Europene și Administrație publică 120 2 ani  
042 Instituții de drept privat 90 / 120 1,5 / 2 ani  
042 Științe penale, criminologie și criminalistică 90 / 120 1,5 / 2 ani  
042 Drepturile Omului 90 / 120 1,5 / 2 ani
042 Relații de muncă și managementul resurselor umane 90 / 120 1,5 / 2 ani  

Notă. Admiterea la studii prin contract, cu achitarea taxei de studii, se va efectua în funcție de solicitările candidaților.