Calendarul admiterii

la studii superioare de master, Ciclul II

7 august – 10 august 2023  depunerea  Dosarului de participare la concursul de admitere (candidații care au decis să își facă studiile la USARB pot depune din start actele în original la sediul Comisiei de Admitere)
11 august 2023 anunțarea rezultatelor intermediare
11 august – 12 august 2023 depunerea documentelor în original la Universitate
14 august 2023 anunțarea rezultatelor finale

        Din 14 august 2023, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, va continua Concursul repetat de admitere la  Ciclul II – studii superioare de master, pentru anul universitar 2023-2024, la locurile neacoperite.