Acțiunea cheie 2: Cooperare

Proiecte implementate cu participarea USARB

Selecția 2015

Programul Numărul de referință Organizația aplicantă Denumirea proiectului Coordonator

instituțional

Erasmus+        

Key Action 2

Capacity building in the field of higher education

 

561884-EPP1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP

 

Aalborg  University, DK

 

Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD) Valentina  PRIȚCAN,

dr., conf. univ.

 

Erasmus+          Key Action 2

Capacity building in the field of higher education

 

561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germany (DE) Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME). Valentina  PRIȚCAN,

dr., conf. univ.

 

Erasmus+          Key Action 2

Capacity building in the field of higher education

 

561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP

 

 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries (LNSS) Elena HARCONIȚA,

director BȘ USARB

 

 

PBLMD

Numărul de referință și denumirea proiectului

Informații despre proiect

561884-EPP1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP

 

Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)

_________________________

 

Pagina web:

http://www.pblmd.aau.dk/

 

Pagina facebook:

https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/

Activități USARB

pblmd.wordpress.com

PBLMD – proiect de consolidare a capacităților – este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului „Erasmus+”.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea calității programelor de învățământ superior din Republica Moldova,  precum și îmbunătățirea calității metodologiei de predare și de învățare prin creșterea relevanței acestora pentru piața forței de muncă și a grupurilor dezavantajate.

Proiectul începe la data de 15 octombrie 2015 prin crearea unui consorțiu între 4 universități din UE, 6 universități din Republica Moldova și alți parteneri asociați, după cum urmează:

 • Universitatea Aalborg, Danemarca;
 • Institutul Regal de Tehnologie, Suedia;
 • Universitatea din Gloucestershire, Marea Britanie;
 • Universitatea din Siegen, Germania;
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Universitatea de Stat din Bălți „Alecu Russo”;
 • Universitatea de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Hașdeu”;
 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Ministerul Educației;
 • Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC;
 • Agenția Națională de Asigurare a Calității și Acreditare;
 • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățământul Profesional;
 • Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova;
 • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Proiectul PBLMD oferă oportunități de mobilitate pentru studenții și cadrele didactice din Republica Moldova. Proiectul va derula pe parcursul a trei ani, având un buget total de 1,544,760 €, din care 657,275 € sunt alocați pentru mobilitatea studenților și a personalului academic.

Implementarea proiectului presupune reproiectarea a 6 programe de studii, bazate pe conceptul Problem Based Learning (PBL) sau alte metode noi de predare și învățare încadrate parțial sau integral în programul de studii. În cazul USMF „Nicolae Testemițanu”, acest program va fi implementat în cadrul Facultății de Sănătate Publică. Astfel, prin introducerea de noi metodologii de predare și de învățare, proiectul își propune să contribuie la o schimbare a culturii pedagogice existente și a abordărilor centrate pe profesor, concentrându-se pe transmiterea cunoștințelor de la profesor către elevi. Întrucât PBL este metoda de învățare centrată pe student, care încurajează elevii să lucreze în mod independent și constructiv, folosind personalul academic pe post de mentori și supervizori, procesul de învățare va fi organizat în așa fel, încât studenții să participe activ în identificarea problemelor și răspunsurilor pe cont propriu.

Strand de Mobilitate

Proiectul PBLMD conţine un Strand Special de Mobilitate, în cadrul căruia sunt planificate 15 mobilităţi pentru personalul academic şi 30 de mobilităţi pentru studenţii ce vor realiza studiile în baza programului actualizat  a specializării Sănătate Publică. Criteriile de selecţie le găsiți pe http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/componenta-speciala-de-mobilitate/”

Fiecare partener de proiect este responsabil pentru procesul de selecție a candidaţilor pentru mobilitate, respectând ghidului general de mobilitate şi următoarele criterii de incluziune convenite între parteneri:

·         Continuitate

·         Implicare

·         Durabilitate

Ca urmare a acestor criterii echipele de mobilitate de predare și învăţare vor fi formate din persoane care:

(1) fac parte din echipele de Dezvoltare a Programelor de Studii și de Dezvoltare a Programelor de Formare Profesională; (2) au participat la activitățile de formare profesională realizate în cadrul proiectului PBLMD; (3) vor face parte din echipele de implementare a activităţilor de proiect.

Metodologia proiectului privind Benchmarking-ul este fundamentul și ghidul în toate activitățile de mobilitate. Înainte de realizarea mobilităţii fiecare participant va elabora o agendă ţinând cont de obiectivele proiectului și dezvoltarea personală. După mobilitate fiecare participant trebuie să prezinte un raport privind reflecțiile personale de învățare / realizarea obiectivelor pe parcursul perioadei de mobilitate și să prezinte experiențele proprii colegilor din instituția sa.

Persoana de contact responsabilă pe mobilitate:

danoiion@gmail.com

Pentru mai multe informații și actualizări, accesați paginile oficiale ale proiectului:

http://www.pblmd.aau.dk/  
https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/timeline 

 

TEACH ME

Numărul de referință și denumirea proiectului Organizația aplicantă Informații despre proiect

561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

 

Creating Moldovan E-network for -promoting e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME).

_____________________

Fachhochschule des Mittelstands (FHM) (Bielefeld, Germany)

http://www.fh-mittelstand.de/

Pagina web:

https://teachmemoldova.wordpress.com/


Activități USARB  https://sites.google.com/site/usarbteachme/despre-proiect

 

LNSS

Numărul de referință și denumirea proiectului Organizația aplicantă Informații despre proiect

561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP

 

Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries (LNSS)

 ____________________

Public Administration Academy of the Republic of Armenia (PAARA) – Armenia

http://paara.am/en/

 

Pagina web:

http://www.paara.am/en

http://libruniv.usarb.md/

 

Pagina facebook:

https://www.facebook.com/LNSSArmenia/

Activități USARB http://libruniv.usarb.md/