Publicații 2008

ENGLISH FOR BEGINNERS by Angela Călăraș, Calina Ceban, Elena Băbălău

English for Beginners  este o carte de activități concepută pentru elevii din școala primară. Acesta combină activitățile de vocabular, ortografie, lectură și gramatică care vizează învățarea limbii engleze pas cu pas datorită practicării sistematice a materialului sugerat. Activitățile sugerate în această carte pot fi folosite în timpul lecțiilor de engleză pentru a dezvolta abilitățile de gramatică, vocabular, citire, scriere și vorbire ale elevilor. Manualul conține, de asemenea, o serie de reguli gramaticale urmate de diferite activități practice, care implică rezolvarea problemelor, utilizarea limbajului și răspunsul creativ. Manualul combină cu succes activitățile individuale, de pereche, de grup și de clasă într-o manieră integrată.
 
 
ENGLISH FOR PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL ASSISTANCE STUDENTS” by Elena Varzari, Micaela Țaulean, Lidia Alexanchin, Angela Călăraș
 
„English for Pedagogy, Psychology and Social Assistance Students” este  un manual predestinat studenților ce se specializează în Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială. Manualul prezintă o sursă de activități de citire, scriere și vorbire în studierea limbii engleze pentru studenții care au scopul să înțețeagă și să însușească conceptele cheie din domeniul de specializare. Manualul  are următoarea structură: 4 unități, Referințe Gramaticale  și Lectură Suplimentară. Fiecare unitate conține 3 lecții care include o serie de exerciții de gramatică comunicativă, vocabular și comprehensiune cu diverse sarcini și activități interesante.