Publicații 2012

ATITUDINI INTERCULTURALE ALE ELEVILOR CLASELOR PRIMARE. Studiu monografic”, autor Micaela Țaulean
 
Studiul este consacrat unei probleme de stringentă și generală actualitate – formarea la elevi a atitudinilor pozitive față de cultura națională a colegilor de alte etnii. S-a constatat, că, în condițiile de pluralism etnic și cultural al Republicii Moldova, deja la clasele primare elevii manifestă atitudini culturale diferite. În general pozitive, în totalitatea lor acestea, însă, nu sunt conforme idealului educațional și cultural-spiritual promovat de politicile și documentele conceptual-normative ale educației. Experimentul de formare, gândit și desfășurat în baza unui concept științific adecvat raportului național-universal în cultură și educație, a condus-o pe autoare la obținerea unor finalități adecvate principiilor educației interculturale.