Publicații 2018

„SOS English : A freshman’s guide to learning English”, autoriȘ: Viorica Condrat și Silvia Bogdan

„SOS English” a fost conceput drept un manual menit să faciliteze învățarea limbii engleze la studenții anului I, Ciclul Licență. Scopul manualului este de a dezvolta competența comunicativă la studenți, precum și competențele secolului 21, cum ar fi: gândirea critică, creativitatea, colaborarea și comunicarea. Studenților li se propune subiecte relevante contextului 21, precum și însărcinări cu un grad variat de dificultate, care au drept scop sporirea curiozității și motivării la studenți.

EUFEMISMELE ÎN LIMBAJUL ACTUAL: PARTICULARITĂŢI STRUCTURALE, SEMANTICE ŞI FUNCŢIONALE” Oxana Chira

„Oxana Chira a elaborat un studiu profund, manifestând o serioasă competenţă în examinarea problemelor de limbă şi în identificarea unor soluţii judicioase, a realizat în premieră o analiză complexă, polivalentă, multilaterală şi multifuncţională a eufemiei, oferind lingvisticii un ansamblu de teze pentru interpretarea teoretică a eufemismelor în lexicologie şi pentru cea practică – în lexicografie”. dr. hab. Vasile Bahnaru

Actualitatea lucrării este determinată de faptul că fenomenul eufemiei nu s-a bucurat de o cercetare multilaterală în lingvistica românească. Aceasta, pe de o parte, iar, pe de altă parte, trebuie să menţionăm că necesitatea examinării eufemismelor este dictată nu doar de esenţa fenomenului ca atare, dar şi de rolul lor deosebit în procesul de comunicare. În plus, trebuie de avut în vedere şi interesul sporit al societăţii pentru modalităţile de influenţă asupra conştiinţei sociale, mai ales, în ultimele decenii. Cu alte cuvinte, actualitatea problematicii abordate derivă nu numai din aspectele pur lingvistice ale fenomenului în discuţie, dar şi din cele psihologice, politologice, sociologice, filozofice ş.a.