Publicații 2021

„Your Key to American and British Culture”, autoare Viorica Condrat și Viorica Cebotaroș

 “Your Key to American and British Culture” reprezintă un suport pentru cursul Elemente de cultură britanică și americană și se adresează, în primul rând, studenților înscriși la cursul în cauză. În afară de aceasta, ea poate fi utilizată de toți doritorii de a-și îmbogăți cunoștințele prin familiarizarea cu cele mai importante evenimente din cultura americană și britanică. Activitățile de învățare incluse în lucrare se potrivesc utilizatorilor cu un nivel de competență lingvistică intermediar conform Cadrului european comun de referință pentru limbi. Lucrarea conține informație despre cele mai importante aspecte culturale și evenimente istorice din SUA și din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și activități menite să dezvolte atât competența interculturală, cât și cea lingvistică a cursanților. Se urmărește implicarea activă a cursanților în procesul de asimilare a informației, motivându-i să pornească într-o călătorie de inițiere culturală, precum și provocându-i să continue explorarea culturală, în mod independent. Lucrarea conține diferite provocări menite să facă această călătorie imaginară cât mai captivantă.

„ Testele de evaluare formativă și sumativă la limba engleză, nivelele A2.1 și A2.2”, autori: Iulia Ignatiuc, Ana Munten, Ludmila Foca, Dina Puiu

Testele de evaluare formativă și sumativă la limba engleză, nivelele A2.1 și A2.2, constituie un support didactic efficient în evaluarea și autoevaluarea progresului școlar al elevului, sporind motivația lor și încurajând învățarea limbii engleze.

LEXIKOLOGIE. DER DEUTSCHEN SPRACHE” Elvira Guranda, Irina Bulgacova

Suportul de curs Lexicologia limbii germane se adresează studenţilor Facultății de Litere din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți, viitorilor profesori și filologi în domeniul limbii germane. Studiul lexicologiei este esențial pentru o pregătire filologică temeinică. Nu se poate preda sau învăța o limbă străină fără a cunoaște vocabularul acesteia, procedeele de bază de formare a cuvintelor, varietățile de limbă în funcție de dimensiunea diacronică, diastratică, diatopică și diafazică, precum  și sistemul lexico-semantic ce o caracterizează. Cursul de Lexicologie a limbii germane este de o mare importanță teoretică, oferindu-le studenților informații valoroase referitoare la vocabularul german, la legile și regulile ce guvernează formarea și utilizarea cuvintelor și îmbinărilor de cuvinte în limba germană. Obiectivul pe care l-au urmărit autorii a fost familiarizarea lor cu specificul lexicului german și formarea abilităților de interpretare semantică și negociere a semnificațiilor unităților lexicale,  având ca suport sensurile morfemelor constitutive, recunoașterea originii diferitelor unități lexicale.

DEUTSCH LERNER

Manual școlar pentru școala germană (Realschule, Realschule plus, Werkrealschule, Sekundarschule, Mittelstufenschule, Regelschule, Regionale Schule, Regionalschule, Oberschule, Integrierte Gesamtschule, Gemeinschaftsschule, Stadtteilschule, Gymnasium, Berufliches Gymnasium, Berufskolleg), menit să arate câteva posibilități de a vedea cum se poate lucra la clasă cu biografii lingvistice sau cu contraste lingvistice. Vor fi abordate atât multilingvismul extern, cât și cel intern. Acesta din urmă se referă la varietăți precum regio- sau sociolecturile. Sarcinile sunt menite să stimuleze reflecția asupra limbii și, în același timp, să trezească interesul pentru limba germană și alte limbi. Confruntându-se cu expresii și texte în limbi străine, elevii învață, de asemenea, să decodifice texte necunoscute și să compenseze orice cunoștințe lingvistice care le-ar putea lipsi. Acest manual se concentrează pe promovarea cunoștințelor metalingvistice și a conștientizării lingvistice ale elevilor. În acest sens, tema trebuie să fie înțeleasă ca fiind complementară și însoțitoare a altor conținuturi de predare; deoarece, în cazul obiectivelor de învățare lingvistică, este fundamental să se ia în considerare toate resursele lingvistice ale elevilor pentru a-i încuraja să se implice în mod firesc în limbile (lor) și în limba în general.

ENGLISH FOR PSYCHOLOGY STUDENTS, Part I” by Liliana Coșulean

Scopul principal al suportului de curs „English for Psychology Students, Part I” este de a dezvolta abilitățile de comunicare profesională la studenții care își urmează studiile universitare la specialitatea psihologie la Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți. Accentul principal se pune pe subiecte de baza din domeniul psihologiei, precum știința psihologiei în ansamblu, viața emoțională, viața motivațională și viața socială, conceptual de leadership și formarea / menținerea relațiilor. Sperăm că cursul va deveni atrăgător, deoarece toate textele sunt construite în jurul unor subiecte familiare din știința psihologiei care au fost deja studiate în timpul cursurilor profesionale generale conform planului academic. Suportul ce curs  oferă exerciții, activități de studiu de caz, lucrul cu vocabularul, studiu individual și lecture de eșantion. De asemenea, suportul include un număr de texte autentice (prescurtate sau adaptate), scrise într-un limbaj clar, accesibil, dar contemporan, pentru a ajuta cursanții să înțeleagă limbajul viu al psihologiei din zilele noastre.

DEUTSCHE PHONETIK UND PHONOLOGIE” Pomelnicova A.N.

Manualul „Fonetica și fonologia limbii germane” este destinat în primul rând studenților din facultățile de limbă, dar poate servi și ca curs de bază pentru predarea foneticii limbii germane pentru începători. Manualul dat oferă într-o formă compactă informații importante pentru viitorii profesori. Manualul include, de asemenea, crearea de cunoștințe de bază pentru citirea corectă a textelor în limba germană, adică  explică regulile de citire a cuvintelor în limba germană, de accentuare corectă a cuvintelor, prezintă modelele de intonație ale limbii germane.