Activități 2023-2024

07.10.2023

Conferința științifică internațională PROBLEME DE FILOLOGIE: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE, ediția a X-a

ENGLISH VERSION

DEUTSCHE VERSION

 

07.09.2023

Două bursiere Fulbright  la USARB: Claire Manning, bursiera programului English Language Fellow (English Language Fellow (ELF) Program), Oklahoma și Teresa Esquivel, bursiera programului Fulbright (Fulbright English Teaching Assistant Program) la Catedra de filologie engleză și germană

Claire Manning, bursiera programului English Language Fellow (English Language Fellow (ELF) Program), Oklahoma și Teresa Esquivel, bursiera programului Fulbright (Fulbright English Teaching Assistant Program) la Catedra de filologie engleză și germană, USARB

În data de 07.09.2023 dr., conf. univ., Natalia GAȘIȚOI, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a salutat două bursiere Fulbright, prezentate de către Tamara Țurcan, Ambasada SUA la Chișinău și a menționat în cadrul întrevederii oportunitățile de mobilitate academică bilaterală dintre USARB și Universitățile din SUA.

Claire Manning, bursiera programului English Language Fellow (English Language Fellow (ELF) Program), Oklahoma și Teresa Esquivel, bursiera programului Fulbright (Fulbright English Teaching Assistant Program), Washington D. C. vor activa la Catedra de filologie engleză și germană în anul universitar 2023-2024.

Natalia GAȘIȚOI, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a prezentat specificul distinct al USARB și a evidențiat faptul că bursierii Fulbright au condus la creșterea interesului mediului universitar pentru o cooperare directă. Doamna Rector a accentuat că întreaga comunitatea academică a USARB va beneficia de noile oportunități de îmbunătățire a nivelului de cunoaștere a limbii engleze în anul universitar 2023-2024 și de consolidarea cooperării educaționale între cele două țări.

Oxana CHIRA, dr., conf. univ., șefa Catedrei de filologie engleză și germană, Silvia BOGDAN, șefa Centrului SAFE Media Space USARB, Dina PUIU, șefa Centrului American USARB și Tamara Țurcan, Ambasada SUA la Chișinău au punctat activitățile programului de activitate planificate pentru anul universitar 2023-2024 și vor contribui la buna organizare și orientare a bursierilor americani sosiți în USARB.

Claire Manning și Teresa Esquivel vor asista la orele de limbă engleză promovate de membrii CFEG, vor organiza evenimente extracurriculare cu studenții USARB și vor promova cultura SUA, contribuind la îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor de limbă engleză ale studenților USARB.

Pe parcursul anului universitar 2023-2024 membrii catedrei CFEG vor beneficia de schimb de bune practici, de competențe lingvistice și interculturale din prima sursă, vor stabili noi contacte cu instituțiile reprezentate de aceste bursiere. De asemenea, Claire Manning și Teresa Esquivel vor participa la ședințele de catedră CFEG și vor organiza diverse ateliere de lucru, seminare metodice și workshop-uri pentru membrii catedrei CFEG.

11.09.2023

Delegația din cadrul Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova la USARB

În 7 septembrie 2023 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost vizitată de o delegație din cadrul Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, constituită din următorii membri:

Peter Buschmann, Ambasador adjunct al Ambasadei Republicii Federale Germane în Republica Moldova;

Götz Ortmann, Secția cultură a Ambasadei Republicii Federale Germaniei în Republica Moldova;

Ludmila Sili, reprezentanta Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova.

Echipa administrativă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată de:

Natalia Gașițoi, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Lidia Pădureac, Prim-prorector pentru activitatea didactica;

Dan Moraru, Șeful Direcției proiecte și dezvoltare;

Oxana Chira, Șefa Catedrei de filologie engleză și germană.

În cadrul întrevederii a fost prezentată Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și discutate oportunitățile de diversificare a cooperării bilaterale dintre USARB și Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova, implementarea proiectelor comune în viitor, sprijinul constant acordat germaniștilor din USARB în dezvoltarea profesională, studiul dual și relațiile cu întreprinderile germane, studierea limbii germane în USARB etc.

Membrii Catedrei de filologie engleză și germane au avut ocazia să facă cunoștință cu reprezentanții Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, care și-au planificat o scurtă vizită de lucru în Catedra de filologie engleză și germane. Totodată au fost prezentate obiectivele și misiunea Catedrei, istoria Catedrei și cadrele didactice, care activează în Catedră, planul de lucru și activitățile științifice și metodice organizate pe parcursul anului universitar etc.

Ambasada Germaniei din Chișinău a venit cu o surpriză muzicală atât pentru studenți, cât și pentru profesori. Doi muzicieni germani cunoscuți internațional, Dagmar Hartmann și Reinhard Armleder  ca “Karlsruher Konzert-Duo“ au susținut un concert captivant cu lucrările lui Beethoven, Schumann și Mendelssohn Bartholdy.

Ambasadorul Adjunct Peter Buschmann a mulțumit Administrației Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru pregătirea evenimentului. Domnul Peter Buschmann va continua să organizeze evenimente culturale în municipiul Bălți și va aduce tot mai aproape de studenții USARB paleta culturală germană.