Amendament EPICoM Echipament Achiziție nr. MD-TECHUNI-354520-GO-RFB

 Amendamentul nr. 1 din 01.12.2023

 

la Documentul de Achiziție nr. MD-TECHUNI-354520-GO-RFB

 din 18.10.2023

 

Echipament informațional

 

Nr. CDO:  MD-AlecuR.Uni-355543-GO-RFB

 

Subproiectul: „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” EPICoM

 

Proiectul: Învățământul Superior din Moldova

 

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți                                                             

 

Documentul de achiziție nr. MD-AlecuR.Uni-355543-GO-RFB, privind achiziționarea Echipament informațional, emis la data de 18.10.2023 se modifică după cum urmează:

  1. Documentația de achiziție Partea 1. Proceduri de ofertare, Secțiunea II. Fișa cu date a ofertei (FDA), IPO 22.1; 25.1 se modifică după cum urmează:
  D. Depunerea și deschiderea ofertelor
IPO 22.1

 

Numai în scopul depunerii Ofertei, adresa AC este:

Atenție: Țibuleac Angela

Adresa:  str. A. Pușkin, 38

Număr Etaj/birou: Contabilitatea, Secția Planificare Economică

Oraș    mun. Bălți

Cod poștal: MD 3118

Țară: Republica Moldova

Telefon: 0 231 52 473; 52 342

Termenul limită pentru depunerea Ofertei este:

Data: 11 decembrie 2023

Ora: 14:00  

Ofertanții “nu au” au opțiunea de a-și depune Ofertele în format electronic.

IPO 25.1

Deschiderea Ofertei va avea loc la adresa:

Strada/Nr. Bloc: str. A. Pușkin, 38

Nr. Etaj/birou: blocul Administrativ, etajul 2, sala Senatului,

data de 11 decembrie 2023

Oraș: mun. Bălți

Țară: Republica Moldova

Ora: 14:15  

 

Documentația de achiziție Partea 1. Proceduri de ofertare, Secțiunea II. Fișa cu date a ofertei (FDA), IPO 32.1; se modifică după cum urmează:

IPO 32.1

 

Valuta care va fi utilizată în scopul evaluării și comparării ofertelor pentru a converti la cursul de schimb de vânzare toate prețurile ofertei exprimate în diferite valute într-o singură valută este: MDL

Sursa cursului de schimb este: Banca Națională a Moldovei

Data cursului de schimb este: 11.12.2023

 

  1. Secțiunea IV – Formulare de ofertare. Scrisoarea de ofertă se modifică după cum urmează:

Valabilitatea ofertei: Oferta noastră va fi valabilă până la, 09.03.2024 și va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea acestei perioade;

  1. Celelalte prevederi ale Documentului de achiziție prenotat rămân neschimbate și sunt obligatorii.
  2. Modificările operate în acest Amendament sunt parte integrantă a Documentului de achiziție  MD-AlecuR.Uni-355543-GO-RFB.

 

Documentul integral, format PDF, aici.

 

Managerului de proiect

Prițcan Valentina