Arhiva 2017-2023

Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență 

Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare (I),  ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, pentru anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de iarnă, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, pentru anul de studii 2022-2023

Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare (III), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de examene (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă

Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de examinare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de iarnă, ciclul II, studii superioare de master, pentru anul de studii 2022-2023

Graficul stagiilor de practică, studii superioare de master, învățământ cu frecvență,  anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Graficul stagiilor de practică, studii superioare de master, învățământ cu frecvență,  anul de studii 2022-2023

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, 90 de credite (ECTS), pentru anul de studii 2022-2023 

Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, 90 de credite (ECTS), pentru anul de studii 2022-2023

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 120 de credite ECTS, anul de studii 2021-2022 

 

 

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, сiclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021Orarul susținerii prealabile a tezelor  de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de reevaluare periodică (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de reevaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de evaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Graficul stagiilor de practică pentru Ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Graficul stagiilor de practică Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență pentru anul de studii 2020-2021

Orarul examenelor sesiunii de vară, Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență pentru anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii tezelor de licență, ciclul I, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă pentru anul de studii 2019-2020

Graficul stagiilor de practică pentru absolvenți anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare pentru absolvenți ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare pentru absolvenți ciclul I, studii superioare de licență, anul de studii 2019-2020

Orarul examenelor sesiunii de vară, ciclul I, absolvenți 2019- 2020

Orarul sesuinii de reexamenare pentru  absolvenți ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii prealabile a tezelor, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii prealabile a tezelor, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020

Orarul examenelor sesiunii de vară ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii absolvenților Facultatea de Litere pentru anul universitar 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor Facultatea de Litere ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență redusă  anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare pentru studenții Facultatea de Litere, ciclul I, studii superioare de licență pentru anul universitar 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare Facultatea de Litere ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor Facultatea de Litere ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență pentru anul universitar 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master pentru anul universitar 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, licență 2019

Orarul sesiunii de reexaminare pentru studenții Facultății de Litere anul universitar 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, licență 2018- 2019

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, master 2018- 2019

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 90 de credite pentru anul universitar 2017-2018

Susținerea prealabilă a tezelor de master de 90 credite pentru anul universitar 2018-2019

GRAFICUL STAGIILOR DE PRACTICĂ ciclul I – licența, la Facultatea de Litere pentru anul universitar 2018-2019

GRAFICUL STAGIILOR DE PRACTICĂ ciclul II la Facultatea de Litere pentru anul universitar 2018-2019

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2018-2019, ciclul I, II și III, (studii superioare de licență, master, doctorat), studii cu frecvență la zi (termeni generali)

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2018-2019, ciclul I și III, (studii superioare de licență, doctorat). Studii cu frecvență redusa

Orarul sesiunii de vară, licență 2017- 2018

Orarul sesiunii de vară, master 2017- 2018

Graficul de înregistrare și eliberare a diplomelor absolvenților (ciclul I – licența, ciclul II – master 120 credite), promoția 2018

Orarul susținerii finale a tezelor de licență pentru anul universitar 2017-2018

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 120 de credite pentru anul universitar 2017-2018