Arhiva 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii examenelor, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019