Arhiva 2019-2022

Cerințe față de fotografiile pentru Diplomele Absovenților Instituțiilor Superioare de Învățământ, Ciclul I, studii superioare de Licență, Ciclul II, Studii Superioare de Master

Taxa pentru absolvenții Universității de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălți, promoția 2020

Graficul de înregistrare și eliberare a diplomelor absolvenților, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, promoția 2020

Graficul de înregistrare și eliberare a diplomelor absolvenților, promoția 2019

Orarul examenelor sesiunii de vară pentru absolvenți anul universitar 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare Facultatea de Litere
Orarul sesiunii de reexaminare Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Graficul de înregistrare și eliberare a diplomelor absolvenților, ciclul II, studii superioare de master, 90 credite,învățământ cu frecvență, promoția 2019