Arhiva anul de studii 2018-2022

Graficul stagiilor de practică ciclul I – licența, ciclul II – master anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii prealabile a tezelor Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii de vară ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii de vară ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii absolvenților Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului pentru anul universitar 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență redusă  anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență anul de studii 2018-2019

Susținerea prealabilă a tezelor de master de 90 credite pentru anul universitar 2018-2019

GRAFICUL STAGIILOR DE PRACTICĂ ciclul I – licența, ciclul II – master la Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2018-2019, ciclul I, II și III, (studii superioare de licență, master, doctorat), studii cu frecvență la zi (termeni generali)

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2018-2019, ciclul I și III, (studii superioare de licență, doctorat). Studii cu frecvență redusa