Arhiva anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii finale a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020   

Orarul sesiunii de reexaminare (III), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020  

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020 (absolvenți)        

Orarul susținerii prealabile a tezelor  de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020    

Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020    

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020  

Orarul sesiunii de examinare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020  

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020