Arhiva anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență (120 credite),  anul de studii 2019-2020   

Orarul sesiunii de examinare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020   

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  (absolvenți)  

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020    

Orarul susținerii prealabile a tezelor, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență (90 credite),  anul de studii 2019-2020  

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență (90 credite),  anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020