Arhiva anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii finale a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul sesiunii de examinare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020 (absolvenți)          

Orarul susținerii prealabile a tezelor  de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020    

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020