Arhiva anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de examene, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021  

Orarul susținerii finale a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență (120 credite),  anul de studii 2020-2021  

Graficul stagiilor de practică, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență (120 credite),  anul de studii 2020-2021  

Orarul sesiunii de reexaminare ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență

Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență (90 credite), anul de studii 2020-2021    

Orarul sesiunii de examene, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021    

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență (90 credite),  anul de studii 2020-2021