Arhiva anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de reexaminare (I), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022 
Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022    
Orarul susținerii tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022  
Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022  
Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022
Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022