Arhiva anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022
Orarul sesiunii de examene, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022 
Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 120 de credite ECTS, anul de studii 2021-2022 
Orarul sesiunii de reexaminare (III), ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022
Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 120 de credite ECTS, anul de studii 2021-2022 

Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022
Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență,  90 credite ECTS, anul de studii 2021-2022
Orarul sesiunii de examene, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022    

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență 90 de credite ECTS,  anul de studii 2021-2022  

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Graficul stagiilor de practică, studii superioare de master, învățământ cu frecvență,  anul de studii 2021-2022