Arhiva anul de studii 2015-2023

Z I U A    M O N D I A L Ă    A    C A L I T Ă Ț I I

În vederea promovării „Săptămânii Europene a Calităţii”, declarată de către Organizația Europeană pentru Calitate, cu genericul săptămânii „Quality – Emotion – Inspiration” și a organizării Zilei Mondiale a Calității, introdusă de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1989, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pe parcursul perioadei de 07.11.2020 – 12.11.2020,  vor fi organizate următoarele activități:

FACULTATEA DE LITERE

 • Masa rotundă Calitatea studiilor la Facultatea de Litere – cheia succesului a filologului de mâine
 • Ora tutorelui Integrarea academică și igiena activității intelectuale a studenților anului I de studii”
 • Sondaj de opinie Calitatea procesului didactic și condițiile de trai în căminele USARB

FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI

 • Prelegere Calitatea – drumul spre prosperitate și creștere economică
 • Prelegere Calitatea și inofensivitatea produselor – indicator al calității vieții
 • Prelegere Reflectarea costurilor calității în evidența contabilă a entităților
 • Prelegere Calitatea serviciilor bancare și suportul oferit clienților
 • Ora tutorelui Calitatea predării disciplinelor de specialitate
 • Workshop Calitatea serviciilor fiscale
 • Workshop Impactul calității produselor asupra mediului înconjurător

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE

 • Activități de informare despre Ziua mondială a calității
 • Discuție – panel Calitatea practicii pedagogice în învățământul primar
 • Masă rotundă cu șefii de grupă ai anului I ABC-ul conducerii
 • Sondaj de opinie Timpul liber în viziunea studenților FȘEPA
 • Ora tutorelui Potențialul propriu și succesul profesional

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 • Masa rotundă pentru cadrele didactice Evaluarea periodică și impactul acesteia asupra calității procesului educațional
 • Seminar informativ privind Corectitudinea completării Registrului de evidență a consultațiilor pentru anul de studiu 2022-2023
 • Masa rotundă pentru studenții FDȘS privind „Probleme și perspective ale procesului didactic”

 

 

Z I U A    M O N D I A L Ă    A    C A L I T Ă Ț I I

În vederea promovării „Săptămânii Europene a Calităţii”, declarată de către Organizația Europeană pentru Calitate, cu genericul săptămânii „Quality – Emotion – Inspiration” și a organizării Zilei Mondiale a Calității, introdusă de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1989, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pe parcursul perioadei de 16.11.2020 – 20.11.2020,  vor fi organizate următoarele activități:

 • Prelegere la tema „Abordări conceptuale ale managementului calității”;
 • Workshop „Filosofia calității”;
 • Masă rotundă „Aplicarea sistemului ABC în calitate”;
 • Ora tutorelui la tema „Calitatea – problema tuturor”;
 • Sondaj de opinie Calitatea practicii pedagogice în învățământul primar”;
 • Dezbatere De la formare profesională spre o carieră de succes”;
 • Dezbatere „Oportunități pentru o educație de calitate în condițiile actuale”;
 • Seminar „Inovații tehnologice în școala care învață”.

Z I U A    M O N D I A L Ă    A    C A L I T Ă Ț I I

În vederea promovării „Săptămânii Europene a Calităţii”, declarată de către Organizația Europeană pentru Calitate, cu genericul săptămânii „Quality – Emotion – Inspiration” și a organizării Zilei Mondiale a Calității, introdusă de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1989, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pe parcursul perioadei de 11.11.2019 – 15.11.2019,  vor fi organizate următoarele activități:

 • Sondaj de opinie Calitatea practicii pedagogice în învățământul primar.
 • Oră publică la unitatea de curs Didactica educației moral-spirituale.
 • Prezentare de carte Factorii transferului de inovații în educație. Studiu analitic.
 • Ora de grupă cu tema „Utilitatea diferitor surse privind învățarea, munca și cariera”.
 • Ora grupei cu tema „Reguli de igienă intelectuală”.
 • Prelegere deschisă la unitatea de curs Managementul calității dedicată Zilei Calității.    

 

DISPOZIȚIA nr. 7

a Departamentului pentru activitatea didactică

din 05 iunie 2019

În conformitate cu Doctrina și Politica Calității a Universității și cu Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu, în USARB urmează să se desfășoare chestionarea studenților în scopul evaluării calității activităților didactice desfășurate de cadrele didactice universitare pe parcursul unui semestru, chestionarea studenților în scopul evaluării calității studiilor în anul universitar 2018-2019 și chestionarea absolvenților de la ciclul I și ciclul II în scopul evaluării calității formării specialiștilor. În vederea realizării procedurii de chestionare a studenților emit următoarea Dispoziție:

 1. A organiza procesul de chestionare a studenților de la secția cu frecvență (ciclul I și ciclul II) în perioada 11.06.2019 – 18.06.2019.
 2. A organiza procesul de chestionare a studenților absolvenți de la secția cu frecvență (ciclul I și ciclul II) și de la secția cu frecvență redusă în perioada 15.07.2019 – 18.07.2019.
 3. Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale facultăților și metodiștii secției cu frecvență redusă vor asigura prezența studenților în sălile de calculatoare.

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 6

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 07 mai 2019

În conformitate cu Doctrina și Politica Calității a Universității și cu Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu, semestrial în USARB urmează să se desfășoare chestionarea studenților în scopul evaluării calității activităților didactice desfășurate de cadrele didactice universitare pe parcursul unui semestru. În vederea realizării procedurii de chestionare a studenților de la secția studii cu frecvență redusă emit următoarea Dispoziție:

 1. A organiza procesul de chestionare a studenților de la studii cu frecvență redusă în perioada 20.05.2019 – 24.05.2019.
 2. Metodiștii secției cu frecvență redusă, prodecanii și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale facultăților vor asigura prezența studenților în sala de calculatoare 523.

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 1

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 25 ianuarie 2019

În conformitate cu Doctrina și Politica Calității a Universității și cu Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu, semestrial în USARB urmează să se desfășoare chestionarea studenților în scopul evaluării calității activităților didactice desfășurate de cadrele didactice universitare pe parcursul unui semestru. În vederea realizării procedurii de chestionare a studenților de la secția studii cu frecvență redusă și studii cu frecvență emit următoarea Dispoziție:

 1. A organiza procesul de chestionare a studenților de la studii cu frecvență redusă în perioada 29.01.2019 – 01.02.2019.
 2. A organiza procesul de chestionare a studenților de la studii cu frecvență (ciclul I și ciclul II) în perioada 05.02.2019 – 15.02.2019.
 3. Metodiștii secției cu frecvență redusă, prodecanii și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale facultăților vor asigura prezența studenților în sala de calculatoare 523.

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 3

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 04 iunie 2018

În conformitate cu Doctrina și Politica Calității a Universității și cu Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu, semestrial în USARB urmează să se desfășoare chestionarea studenților în scopul evaluării calității activităților didactice desfășurate de cadrele didactice universitare pe parcursul unui semestru. În vederea realizării procedurii de chestionare a studenților de la secția studii cu frecvență și cu frecvență redusă emit următoarea Dispoziție:

 1. A organiza procesul de chestionare a studenților de la secția cu frecvență (ciclul I și ciclul II) în perioada 04.06.2018 – 26.06.2018.
 2. A organiza procesul de chestionare a studenților de la secția cu frecvență redusă în perioada 04.06.2018 – 16.06.2018.
 3. Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale facultăților și metodiștii secției cu frecvență redusă vor asigura prezența studenților în sălile de calculatoare conform graficului de chestionare elaborat de Departamentul de management al calității.

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 2

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 26 aprilie 2018

În conformitate cu Doctrina Calității în USARB și Procedura de sistem PS-USARB-06, Evaluarea satifacției clienților, aprobate la ședința Senatului universitar din 17 decembrie 2009 și în acord cu planul ședințelor Senatului USARB, în ședința din 27.06.2018 va fi discutată întrebarea referitoare la Sondajul de opinie a studenților privind calitatea studiilor în anul universitar 2017-2018. În vederea realizării Sondajului de opinie a studenților emit următoarea Dispoziție:

 1. A desfășura chestionarea studenților în perioada 07 mai – 14 mai 2018 (pentru studenții de la Ciclul I și II, învățământ cu frecvență).
 2. A desfășura chestionarea studenților în perioada 04 iunie – 16 iunie 2018 (pentru studenții de la Ciclul I, învățământ cu frecvență redusă).
 3. Răspunzători pentru prezența studenților în sălile de calculatoare în vederea chestionării lor sunt prodecanii și Comisiile pentru Evaluare și Asigurare a Calității la nivel de facultate.

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 1

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 08 februarie 2018

În conformitate cu Doctrina și Politica Calității a Universității și cu Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu, semestrial în USARB urmează să se desfășoare chestionarea studenților în scopul evaluării calității activităților didactice desfășurate de cadrele didactice universitare pe parcursul unui semestru. În vederea realizării procedurii de chestionare a studenților de la secția studii cu frecvență emit următoarea Dispoziție:

 1. A organiza procesul de chestionare a studenților de la secția cu frecvență (ciclul I și ciclul II) în perioada 12.02.2018 – 17.02.2018.
 2. Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale facultăților vor asigura prezența studenților în sălile de calculatoare conform graficului de chestionare elaborat de Departamentul de management al calității.

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 6

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 08 iunie 2017

 În conformitate cu Doctrina și Politica Calității a Universității și cu Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu, semestrial în USARB urmează să se desfășoare chestionarea studenților în scopul evaluării calității activităților didactice desfășurate de cadrele didactice universitare pe parcursul unui semestru. În vederea realizării procedurii de chestionare a studenților de la secția studii cu frecvență emit următoarea Dispoziție:

       1. A organiza procesul de chestionare a studenților de la secția cu frecvență (ciclul I și ciclul II) în perioada 12.06.2017 – 23.06.2017.

       2. Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale facultăților vor asigura prezența studenților în sălile de calculatoare conform graficului de chestionare elaborat de Departamentul de management al calității.

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 4

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 30 mai 2017

În scopul sporirii calității activităţii în cadrul Departamentului de tehnologii informaționale se va iniţia o misiune de audit intern planificat de către Departamentul de management al calităţii.

Auditul va fi organizat şi realizat de colaboratorii Departamentului de management al calităţii şi echipa de auditori ai Universităţii în perioada 19-23 iunie 2017.

Echipa de auditori interni va evalua calitatea managementului documentației la Departamentul de tehnologii informaționale, pentru perioada 2011-2016.

 

D I S P O Z I Ţ I Anr. 3

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 15 mai 2017

În conformitate cu Doctrina Calității în USARB și Procedura de sistem PS-USARB-06, Evaluarea satifacției clienților, aprobate la ședința Senatului universitar din 17 decembrie 2009 și în acord cu planul ședințelor Senatului USARB, în ședința din 21.06.2017 va fi discutată întrebarea referitoare la Sondajul de opinie a studenților privind calitatea studiilor în anul universitar 2016-2017. În vederea realizării Sondajului de opinie a studenților emit următoarea Dispoziție:

       1. A desfășura chestionarea studenților în perioada 16 mai – 20 mai 2017 (pentru studenții de la Ciclul I și II, învățământ cu frecvență).

      2. A desfășura chestionarea studenților în perioada 05 iunie – 10 iunie 2017 (pentru studenții de la Ciclul I, învățământ cu frecvență redusă).

      3. Răspunzători pentru prezența studenților în sălile de calculatoare în vederea chestionării lor sunt prodecanii și Comisiile pentru Evaluare și Asigurare a Calității la nivel de facultate.

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 2

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 12 ianuarie 2017

În conformitate cu Doctrina și Politica Calității a Universității și cu Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu, semestrial în USARB urmează să se desfășoare chestionarea studenților în scopul evaluării calității activităților didactice desfășurate de cadrele didactice universitare pe parcursul unui semestru. În vederea realizării procedurii de chestionare a studenților de la ciclul I și cliclul II emit următoarea Dispoziție:

       1. A organiza procesul de chestionare a studenților de la secția cu frecvență și secția cu frecvență redusă (ciclul I și ciclul II) în perioada 14.01.2017 – 28.02.2017.

        2. Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale facultăților vor asigura prezența studenților în sălile de calculatoare conform graficului de chestionare elaborat de Departamentul de management al calității.

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 7

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 14 martie 2016

În conformitate cu Doctrina și Politica Calității a Universității și cu Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu, semestrial în USARB urmează să se desfășoare chestionarea studenților în scopul evaluării calității activităților didactice desfășurate de cadrele didactice universitare pe parcursul unui semestru. În vederea realizării procedurii de chestionare a studenților de la secția studii cu frecvență emit următoarea Dispoziție:

   1. A organiza procesul de chestionare a studenților de la secția cu frecvență, ciclul I, an absolvent, în perioada 15.03.2016 – 01.05.2016.

   2. Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale facultăților vor asigura prezența studenților în sălile de calculatoare conform graficului de chestionare elaborat de Departamentul de management al calității.

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 4

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 11 ianuarie 2016

În scopul evaluării calității organizării și desfășurării stagiilor de practică în USARB (pentru ciclul I – studii superioare de licență și ciclul II – studii superioare de master), se va iniţia o misiune de audit intern planificat de către Departamentul de management al calităţii.

Auditul intern va fi organizat și realizat de colaboratorii Departamentului de management al calităţii şi echipa de auditori ai Universităţii în perioada 3 – 6 mai 2016.

Obiectivul misiunii de audit intern este îmbunătățirea următorilor indicatori de performanță:

 • organizarea stagiilor de practică;
 • bazele de practică;
 • monitorizarea stagiilor de practică;
 • evaluarea stagiilor de practică.

   Șefii de catedră / responsabilii pentru organizarea și desfășurarea stagiilor de practică din cadrul catedrelor, șeful Secției studii / metodistul coordonator al practicii în USARB, vor prezenta documentația aferentă procesului de organizare și desfășurare a stagiilor de practică (ghiduri / regulamente, contracte, ordine de repartizare, exemple de portofolii, registre, date statistice pentru ultimii 5 ani, etc.).

 

Z I U A    M O N D I A L Ă    A    C A L I T Ă Ț I I

      În vederea promovării „Săptămînii Europene a Calităţii”, declarată de către Organizația Europeană pentru Calitate, cu genericul săptămînii „Quality – Emotion – Inspiration” și a organizării Zilei Mondiale a Calității, introdusă de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1989, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți vor fi organizate următoarele activități:

     Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului în data de 13.11.2015 vor promova următoarele activități:

 • Seminar cu studenții anului I, profil economic, la tema „Motivaţia – premisa a asigurării calităţii studiilor”.

      Facultatea de Știinte ale Educației, Psihologie și Arte în data de 13.11.2015 vor promova următoarele activități:

 • Dezbatere la tema: De la formare profesională spre o carieră de succes.
 • Conversație la tema: Autoevaluarea activității în actul educației.
 • Seminar la tema: Managementul calității în educație.
 • Dezbatere la tema: Rolul chestionarelor de satisfacție a studenților în asigurarea calității la facultate.
 • Dezbatere la tema: Evaluarea și autoevaluarea realizată de studenți la facultate. Propuneri. Deschideri.

    Facultatea de Drept și Științe Sociale în data de 13.11.2015 va promova „Ziua autoguvernării: intervenții studențești în sporirea calității managementului și predării în cadrul facultății”, care va include: sondaj de opinie, dezbateri publice și întruniri ale studenților.

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 2

a Departamentului pentru activitate didactică, USARB

din 03 noiembrie 2014

În scopul îmbunătăţirii activităţii didactice la catedre, se va iniţia un audit intern referitor la evaluarea portofoliului titularului de curs pentru o unitate de curs planificat de către Departamentul de management al calităţii.

Auditul va fi organizat şi realizat de colaboratorii Departamentului de management al calităţii şi echipa de auditori ai Universităţii în perioada 15 aprilie – 15 mai 2015.

 

   Graficul desfăşurării Auditului intern în USARB