Arhiva anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023
Graficul stagiilor de practică, studii superioare de master, învățământ cu frecvență,  anul de studii 2022-2023