Arhiva anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023