Arhiva anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare (I), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023
Orarul susținerii tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023  
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023
Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023  
Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2022-2023